donderdag, 1. oktober 2020 - 9:05 Update: 01-10-2020 9:29

Cao-loonstijging 3,0 procent in 3e kwartaal 2020

Foto van loonstrook | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen met 3,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag op grond van nieuwe cijfers over de cao-loonontwikkeling.

Stijging op hoogste niveau sinds 2e kwartaal 2009

Die stijging is even groot als in het eerste kwartaal van dit jaar en iets groter dan in het tweede kwartaal, toen deze 2,8 procent bedroeg. Daarmee blijft de stijging op het hoogste niveau sinds het tweede kwartaal van 2009. 'Hoe de ontwikkeling van de cao-lonen zich verhoudt tot de stijging van de consumentenprijzen is nog niet bekend. Dit cijfer komt 8 oktober beschikbaar. In de eerste twee maanden van het kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 1,2 procent', aldus het CBS.

Grootste stijging in industrie

De cao-lonen van werknemers in de industrie stegen het meest (4,1 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. De industrie is een van de zeven bedrijfstakken waar de cao-lonen met meer dan 3,0 procent zijn toegenomen in het derde kwartaal.

Laagste CAO-stijging

In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij (1,7 procent) en vervoer en opslag (1,5 procent) was de cao-loonstijging het laagst. Van de bedrijfstak overige dienstverlening zijn geen uitkomsten bekend. Voor de meeste cao’s in deze bedrijfstak zijn nog geen nieuwe akkoorden afgesloten.

Weinig verschil in ontwikkeling tussen sectoren

De cao-loonontwikkeling van de drie onderscheiden sectoren - overheid, particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen - ligt dicht bij elkaar in het derde kwartaal van 2020: 3,1 procent voor de overheid, 3,0 procent voor beide andere sectoren. Vorig jaar was er meer verschil in de cao-loonstijging. De lonen namen in het derde kwartaal van 2019 het minst toe bij de cao-sector particuliere bedrijven (2,6 procent) en stegen het meest bij de overheid (3,0 procent).

Categorie:
Provincie:
Tag(s):