zondag, 11. oktober 2020 - 18:58 Update: 11-10-2020 19:09

Stoomwalsen walsen de regen tot mist op nieuwe asfalt N417

Hollandse Rading/Maartensdijk

Half september startte aannemer BAM Infra met het groot asfaltonderhoud aan de Koningin Wilhelminaweg/Tolakkerweg (N417) in Maartensdijk en Hollandsche Rading, in opdracht van de provincie Utrecht. Tegelijkertijd wordt een aantal aanpassingen op en naast de weg uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Stoomwals

Dit weekend werd weer een gedeelte van de Tolakkerweg geasfalteerd. Nadat de voorbereidingswerkzaamheden voor de onoverkomelijke overlast hadden gezorgd werd dan vandaag de weg van de toplaag met mooi strak asfalt voorzien. Dat gaf in combinatie met af en toe een bui soms een heel mistige aanblik. Zeker als de zware wals over het nog warme asfalt de laatste kleine oneffenheden wegwerkte. 

Zonnepanelenfietspad

De werkzaamheden van BAM duren tot medio 2021, waarbij er in de winterperiode (december-maart) weinig tot geen werkzaamheden zijn. In november/december legt aannemer Strukton het geplande zonnepanelenfietspad aan langs de N417 in Maartensdijk, over een lengte van 350meter.

Gefaseerde uitvoering vanaf 17 september 2020 tot medio 2021

BAM Infra voert de werkzaamheden in 6 fases uit (3 op de hoofdrijbaan en 3 op het fietspad), vanaf het Texaco tankstation in Maartensdijk richting de kruising met de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. Een aantal werkzaamheden aan de fietspaden (fase 4a, 4b en 5) wordt over de jaarwisseling heen getild vanwege onvoorziene problemen met het omleggen van kabels en leidingen. Door de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, komt de bereikbaarheid van aan- en omwonenden, winkels en bedrijven het minst in de knel en is de overlast voor het verkeer en de omgeving zo beperkt mogelijk.

Wegafsluitingen en bereikbaarheid

Van de fasering, de werkzaamheden, de afsluitingen en de omleidingsroutes is een overzicht gemaakt. Voor huizen die direct langs een werkvak liggen, worden alternatieve parkeervoorzieningen aangeboden. Met de nood- en hulpdiensten worden afspraken gemaakt voor een snelle aanwezigheid bij calamiteiten. Het openbaar vervoer volgt de geldende omleidingsroutes waarbij de busmaatschappij op de halteborden aangeeft waar opgestapt kan worden.

Verkeersregelaars

Op veel locaties langs het traject zet de aannemer goed geïnstrueerde verkeersregelaars in voor de veiligheid van wegwerkers, bewoners en weggebruikers en om de weg te wijzen en problemen op te lossen bij onvoorziene of onduidelijke situaties.

Categorie:
Provincie: