vrijdag, 16. oktober 2020 - 9:41

Vliegtuigen Defensie niet de oorzaak van olievervuiling De Goorn

c-130
Foto: Min Def
De Goorn

De C-130 Hercules transportvliegtuigen van Defensie kunnen niet de oorzaak zijn van de oliebesmeuring op huizen en in tuinen in het dorp De Goorn, nabij Hoorn. Dat concludeert Defensie na gesprekken met de bewoners en inspectie van de vliegtuigen.

Een aantal weken geleden berichtten verschillende media over met olie besmeurde huizen en tuinen in het Noord-Hollandse dorp. Diezelfde dag vloog daar ook een aantal C-130s op lage hoogte over. Bewoners vermoedden daarom dat de olieachtige substantie afkomstig zou kunnen zijn van (1 van) deze toestellen.

Inspecties

Defensie is snel in gesprek gegaan met de bewoners om voor beide partijen opheldering te krijgen. Tegelijkertijd zijn de betrokken vliegtuigen geïnspecteerd. Daaruit bleek dat ze geen olie hebben verloren en er ook geen indicaties van lekkages zijn.

Uit de gesprekken met de bewoners bleek dat de 1e meldingen al waren gedaan, voor de toestellen over het dorp vlogen. Door de combinatie van deze gesprekken en de inspectie, luidt de conclusie dat de vliegtuigen niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de besmeuring. Defensie kan niet vaststellen wat de oorzaak wel is.

Geen gevaar

Defensie heeft direct na de meldingen een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven om bodemmonsters te nemen. Die zijn onderzocht op eventuele verontreiniging en gezondheidsrisico’s.

De resultaten geven aan dat de hoeveelheid substantie geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid en sanering van de grond niet aan de orde is. Deze resultaten zijn ook gedeeld met de bewoners.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: