maandag, 19. oktober 2020 - 16:59 Update: 19-10-2020 18:23

Gebruik softdrugs in publieke ruimte tussen 20.00 en 07.00 wel strafbaar

Foto van wiet | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het gebruik van sofdrugs in publieke ruimte tussen 20.00 en 07.00 uur is op dit moment volgens de wet al strafbaar ondanks een gedoogbeleid voor het kopen van deze drugs. Dat heeft Minister Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Debat ontwikkeling rond het coronavirus

Naar aanleiding van het debat van 14 oktober over de ontwikkelingen rond het Coronavirus is op 15 oktober een motie van het lid Van der Staaij (SGP) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht “om met spoed te bezien hoe als onderdeel van het pakket extra maatregelen ook het bezit en het gebruik van softdrugs in de publieke ruimte tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden kan worden.” 

Reeds voorzien

'Ik kan uw Kamer melden dat in het verzoek uit de motie om het bezit van softdrugs tussen 20.00 en 07.00 uur te verbieden reeds is voorzien op basis van het reeds bestaande verbod op softdrugs uit artikel 3 van de Opiumwet. Het bezit van softdrugs valt niet onder het gedoogbeleid. Het gedoogbeleid, zoals uiteengezet in de Aanwijzing Opiumwet, geldt alleen voor de verkoop van hennep en hasjiesj (geen andere softdrugs) in coffeeshops. Die verkoop wordt onder bepaalde voorwaarden gedoogd; dit wil zeggen dat het wettelijk verbod niet wordt gehandhaafd', schrijft Grapperhaus.

Handhaven is dus al mogelijk

Hoewel het bezit van softdrugs niet onder het gedoogbeleid valt, geldt wel dat er voor hoeveelheden van minder dan vijf gram een lage opsporingsprioriteit wordt gehanteerd.  'Dit houdt in dat bij het aantreffen van een dergelijke hoeveelheid, de drugs in beslag worden genomen, maar dat er in beginsel geen vervolging wordt ingesteld. Als iemand weigert de drugs af te staan kan er alsnog worden vervolgd. Op dit moment is het handhaven van het strafrechtelijk verbod op softdrugs, waaronder hennep en hasjiesj, dus gewoon mogelijk', aldus Grapperhaus.