woensdag, 21. oktober 2020 - 19:08

Brief van minister Kaag en staatssecretaris Keijzer aan Nederlandse ondernemers

Sigrid Kaag
Foto: Min. Buitenlandse Zaken
Den Haag

Minister Kaag en staatssecretaris Keijzer stuurden vanmiddag bijgaande brief naar tienduizenden ondernemers in Nederland. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, hen te laten weten dat het kabinet klaar staat om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen op te roepen zich goed voor te bereiden op de nieuwe zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk.

Beste ondernemer,

Dit is een ongekend moeilijk jaar. De coronacrisis heeft ons land, en vooral veel bedrijven, zwaar getroffen. Door de Brexit gaat er op 1 januari ook veel veranderen in het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf. De Nederlandse overheid heeft bedrijven en instellingen de afgelopen jaren op verschillende wijzen hierover geïnformeerd en de oproep gedaan om voorbereidingen te treffen. Veel bedrijven hebben dit ook gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan willen wij hier nu opnieuw uw aandacht voor vragen. Ook helpen wij u graag om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie, die na 1 januari 2021 ontstaat.

Sinds 1 februari van dit jaar is het Verenigd Koninkrijk door de Brexit geen onderdeel meer van de Europese Unie. Op dit moment geldt er een overgangsperiode, waardoor de meeste mensen en bedrijven nog maar weinig gemerkt hebben van de Brexit. Maar op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode af en ontstaat er een nieuwe situatie waarin ook de manier van handelen met het Verenigd Koninkrijk zal veranderen. Hoe de nieuwe situatie er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend, omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk hier momenteel nog over onderhandelen. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, er zullen voor u dingen veranderen.

Daarom vragen wij u opnieuw om te kijken of u de nodige voorbereidingen heeft getroffen, zodat u vanaf 1 januari 2021 zo goed mogelijk kunt blijven handelen met het Verenigd Koninkrijk.

Via het Brexitloket kunt u informatie vinden over de actuele situatie en kunt u tips en ervaringen van andere ondernemers vinden. Verder vindt u ook de Brexit Impact Scan, waarmee u inzicht krijgt in mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf en wat u concreet kunt doen. Tot slot kunt u een Brexit-voucher aanvragen, waarmee u subsidie krijgt voor maatwerkadvies over het omgaan met de gevolgen van Brexit, evenals advies over toegang tot alternatieve markten.

Onafhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal de situatie voor u veranderen. Zo zult u met grenscontroles te maken krijgen als u voor uw werk in het Verenigd Koninkrijk moet zijn. Ook kan de nieuwe situatie gevolgen voor u hebben als u zelf geen zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld omdat uw leveranciers afhankelijk zijn van producten of diensten uit het Verenigd Koninkrijk.

Wij realiseren ons terdege dat er door de coronacrisis naast Brexit andere zorgen bestaan. Tegelijkertijd komt 1 januari 2021 steeds dichterbij. Daarom de oproep: bereid u voor en zorg dat Brexit uw bedrijf niet in de weg zit. Wij staan klaar om u hierbij zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

                                                                                                                                                                  
Sigrid Kaag
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Mona Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Categorie:
Provincie: