woensdag, 28. oktober 2020 - 17:33 Update: 28-10-2020 17:40

70 miljoen voor hulp bij besparen op energieverbruik in woningen

spaarlamp-fitting-energieverbruik
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 70 miljoen beschikbaar aan gemeenten om huurders en eigenaar-bewoners van koopwoningen te helpen minder energie te gebruiken. Dit heeft het ministerie bekendgemaakt.

RRE ==>RREW

In vervolg op de succesvolle Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) waaraan ruim 220 gemeenten deelnemen gaat op 16 november aanstaande een vergelijkbare regeling open: de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

Kleine energiebesparende maatregelen

Met de RREW kunnen gemeenten alle huishoudens (dus huurders en eigenaar-bewoners  van koopwoningen) ondersteunen bij het reduceren van hun energieverbruik. Het gaat over kleine en snel te realiseren energiebesparende maatregelen die bewoners zelf in huis kunnen nemen. Denk hierbij aan het aanbrengen van radiatorfolie, ledlampen, tochtstrips en waterbesparende douchekoppen. Daarnaast gaan de gemeenten voorlichting geven over isolatie en andere energiebesparende maatregelen die zichzelf snel terugverdienen.

Nieuw in de RREW (ten opzichte van de RRE-regeling) is onder andere dat:

-minstens de helft van het totaal aantal woningen (waarvoor subsidie wordt
aangevraagd) huurwoningen moeten zijn;
-gemeenten mogen samenwerken om tot een aanvraag te komen maar elke gemeente moet zijn eigen aanvraag indienen
-de aanvragen op basis van ‘first come, first serve’ gaan.

Voldoet de aanvraag aan de gestelde criteria dan kan deze worden toegekend.
gemeenten voor het indienen e-herkenning niveau 1 nodig hebben.

Projectvoorstellen indienen bij RVO

Gemeenten hebben tot en met 1 maart 2021 om voorstellen voor projecten in te dienen. De projecten kunnen tot uiterlijk 31 juli 2022 uitgevoerd worden.

Categorie:
Provincie: