vrijdag, 30. oktober 2020 - 19:24

Grapperhaus: Terreurdaden Frankrijk vragen alertheid in heel Europa

Grapperhaus
Foto: Min. Justitie en Veiligheid
Den Haag

De ministers van Justitie van de Vendôme-groep hebben met elkaar gesproken naar aanleiding van de schokkende terroristische aanslagen in Parijs en Nice. Tijdens het overleg spraken ze af dat de gecoördineerde Europese aanpak van terrorisme dringend versterkt moet worden.

Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus: 'De gruwelijke gebeurtenissen in Frankrijk tonen aan dat we alert moeten zijn en blijven. In Nederland en in Europa. We moeten in Europa samen optrekken tegen terrorisme en de democratie verdedigen.” Tijdens het overleg sprak Grapperhaus namens het kabinet nog eens de condoleances uit en gaf hij aan dat de Europese democratieën elkaar in de strijd tegen terrorisme en extremisme moeten steunen.'

Uit het laatste dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat jihadisten onverminderd het belang van online propaganda zien, ook vanwege het potentieel grote bereik van online platforms. Voor Nederland is het belangrijk om dit op Europees niveau aan te pakken. 

De ministers en de Europese Commissie hebben allereerst uitgesproken dat Europa en Eurojust een grotere rol moeten hebben bij het coördineren van grensoverschrijdende onderzoeken en acties op het gebied van contra-terrorisme. Ook is onder andere afgesproken om vaart te maken met Europese regelgeving die providers verplicht terroristische content op het internet te verwijderen en tegen te gaan. 

'We zien dat veel social media platforms filmpjes en foto’s met terroristische boodschappen snel offline proberen te halen. Maar iedereen weet hoe snel informatie online gedeeld kan worden, daarom moeten we zorgen dat het definitief verwijderd wordt. Als providers dat niet vrijwillig doen, moeten we het kunnen opleggen', aldus Grapperhaus.

Voor Nederland is het van groot belang dat in het voorstel de vrijheid van meningsuiting beschermd blijft en goede rechtsbescherming is vastgelegd. 

Verder willen de Ministers en de Commissie dat er op Europees niveau goede instrumenten komen om te kunnen optreden tegen hate speech. Door Nederland is ook gevraagd om in te zetten op Europese regelgeving die financiering van terrorisme moet tegengaan en een debat te starten over de mogelijkheden van bewijsgaring bij versleutelde technieken.

De Vendôme-groep is informeel overleg tussen de Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse en Luxemburgse justitieministers. Dit keer sloten ook Eurocommissarissen Reynders (Justitie), Johansson (Binnenlandse Zaken) en Breton (Interne Markt) aan. Namens het Europees Parlement was de voorzitter van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken, Lopez Aguilar, aanwezig.

 

 

 

Categorie:
Provincie: