dinsdag, 3. november 2020 - 17:18 Update: 04-11-2020 8:56

KLM-piloten stappen toch aan boord

klm-trap-vliegtuig
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amstelveen/Den Haag

De KLM-piloten zijn toch akkoord gegaan met de door de overheid geëiste loonmatiging in ruil voor het steunpakket van 3,4 miljard euro. Dit hebben de KLM en de pilotenvakbond VNV dinsdag bekendgemaakt.

Loonmatiging tot 2025

Minister van Financiën Wopke Hoekstra eiste dat alle lonen bij KLM tot 2025 gematigd zullen worden dus ook die van de piloten. Aanvankelijk werd gedacht dat de loonmatigingen tot 2022 gemaakt moesten worden maar minister Hoekstra vraagt in ruil voor de staatssteun een loonmatiging over een periode van 5 jaar dus tot 2025.

Ergste crisis in 101-jarig bestaan

KLM zit in de ergste crisis van haar 101-jarige bestaan. COVID-19 heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren onderuitgehaald. Om de toekomst van het bedrijf en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn de lening en garantiestellingen op bankleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro cruciaal. KLM is de Nederlandse overheid zeer erkentelijk voor de ondersteuning en mogelijkheid tot financiering in deze tijd.

Voorwaarden staatssteun

Het kabinet heeft voorwaarden gesteld aan het verstrekken van het genoemde leningenpakket. Een belangrijke voorwaarde is dat alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren gedurende de looptijd van de lening (verwacht tot 2025). Met de vakbonden in de drie cao-domeinen (Cockpit, Grond en Cabine) is in de afgelopen maanden intensief onderhandeld over de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM-medewerkers, conform de opbouw en percentages zoals vereist.

CAO-akkoorden op hoofdlijnen

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in cao-akkoorden op hoofdlijnen en zijn als zodanig opgenomen in het herstructureringsplan dat KLM op 1 oktober heeft ingediend. Deze akkoorden op hoofdlijnen geven concrete invulling aan deze bijdrage tot begin 2022 (Cockpit) en eind 2022 (Grond en Cabine). Specifiek op het gebied van arbeidsvoorwaarden diende explicieter te worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden.

'Commitment clausule'

Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een ‘commitment clausule’, die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden. De vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben deze clausule op 31 oktober jl. al ondertekend. FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben dat op 2 november eveneens gedaan.

Pilotenvakbond ook akkoord

Ook vakbond VNV heeft vandaag, 3 november, de commitment clausule ondertekend. Hierdoor heeft KLM samen met de acht vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Categorie:
Provincie: