maandag, 30. november 2020 - 10:09

Campagne werving stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen van start

Stembureau
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vandaag met een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Ook roepen de Rijksoverheid, de waterschappen en provincies hun personeel op zich aan te melden als stembureaulid.

Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de verkiezingen goed te laten verlopen. Zo is een beperkt aantal stemlokalen al 2 dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Om kiezers in het stemlokaal te wijzen op de maatregelen, wordt het aantal leden per stembureau uitgebreid van minimaal 3 naar minimaal 4. Daarnaast zijn er veel reserveleden en tellers nodig.

Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK): ‘Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Om ervoor te zorgen dat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen, zijn zeker 70.000 mensen nodig die meehelpen op de stembureaus als stembureaulid of teller. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt!’

Om er samen voor te zorgen dat Nederland kan stemmen en de gemeenten te ondersteunen, steken de medeoverheden een helpende hand toe. Het Rijk, de waterschappen en provincies roepen hun ambtenaren op om zich – als het werk dat toelaat - ook aan te melden als stembureaulid. Mensen kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij hun gemeente of via www.elkestemtelt.nl.

Categorie:
Provincie: