woensdag, 16. december 2020 - 10:09

Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien

kalverstraat-economie
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De bevolking van Nederland blijft de komende vijftig jaar groeien. Na de relatief lage groei in 2020, door hoge sterfte en lagere migratie na de corona-uitbraak, trekt naar verwachting de bevolkingsgroei de komende jaren weer aan. In 2063 zal Nederland dan 20 miljoen inwoners hebben. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwe Bevolkingsprognose 2020-2070.

Naar verwachting zal het inwonertal in 2026 de 18 miljoen bereiken, en in 2038 de 19 miljoen. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de bevolking. Deze verwachting kent ook onzekerheden waarover meer te lezen is in de laatste alinea.

Bevolkingsgroei in 2020 gehalveerd

De bevolkingsgroei komt in 2020 naar verwachting uit op 63 duizend personen. Dat is de helft van de groei in 2019, toen er 126 duizend inwoners bij kwamen. De sterfte was in 2020 hoger, en de migratie lager.

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de migratie weer aantrekt; zowel de immigratie als de emigratie zal toenemen. Tijdens de tweede golf van de corona-epidemie in de herfst van dit jaar waren de migratiestromen alweer groter dan tijdens de eerste golf in het voorjaar. Met het beschikbaar komen van vaccins volgend jaar zullen de reisrestricties die de migratie nu nog beperken afnemen. De stijgende werkloosheid zal naar verwachting wel nog de toename van de arbeidsmigratie in 2021 beperken. 
Het aantal overledenen zal na 2020 waarschijnlijk afnemen omdat minder mensen aan COVID-19 overlijden door betere behandelmethoden en vaccinatie. De uitgestelde zorg voor patiënten met andere klachten kan tijdelijk tot meer niet-coronasterfte leiden. Daar staat echter tegenover dat er onder de coronadoden relatief veel kwetsbare mensen zijn die anders mogelijk op korte termijn door een andere ziekte zouden zijn overleden.

Naar verwachting komt de bevolkingsgroei in 2022 weer boven de 100 duizend uit.

Groei vooral door migratie en stijgende levensduur

De bevolking groeit de komende decennia vooral doordat er meer mensen naar Nederland komen dan er vertrekken, maar ook door de stijgende levensduur. Vanaf 2023 worden er ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Volgens de huidige inzichten zullen tussen 2040 en 2060 jaarlijks meer inwoners overlijden dan er kinderen worden geboren.

 

Categorie:
Provincie: