woensdag, 30. december 2020 - 16:15 Update: 30-12-2020 16:58

Nog nooit zoveel partijnamen geregistreerd voor Tweede Kamerverkiezing 2021

stemhokje-stembus-verkiezingen-partijen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Bij de Kiesraad zijn voor de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 een recordaantal van totaal 89 partijnamen geregistreerd. Dit meldt de Kiesraad woensdag.

26 nieuwe partijnamen

'Er zijn 26 nieuwe partijnamen geregistreerd voor deze verkiezing. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezing in 2017 waren er totaal 81 partijnamen geregistreerd', aldus de Kiesraad. Verder werden er een aantal logo’s toegevoegd aan het register en een aantal gegevens werden gewijzigd.

Registraties

De volgende 26 nieuwe partijnamen (aanduidingen) zijn toegevoegd aan het register namen partijen Tweede Kamerverkiezing:

Lijst Henk Krol
OPRECHT
Directe Democratie Partij
HET NIEUWE GELUID (HNG)
Idr1
Algemene Politieke Partij Nederland
Partij voor Ontwikkeling
Splinter
NIDA
Liberaal Nederland
JA21
Partij Zonder Naam
het Zetel Genootschap
Wij zijn Nederland
KINDPARTIJ
Blije Burgers
Volksbesluit
INL
Politieke Partij Nexus
Samen Sterk (USM)
EVERT!
Partij van de Eenheid
Partij voor de Kinderbelangen  
Partij voor de Republiek
Nuchter Nederland     
De Jongeren Partij

Deelname verkiezing

Een geregistreerde partijnaam betekent niet altijd dat die partij ook deelneemt aan de verkiezing. Dit blijkt pas op de dag van kandidaatstelling, 1 februari 2021. Dan moeten partijen die mee willen doen met de Tweede Kamerverkiezingen hun kandidatenlijsten en overige documenten inleveren.

Niet verplicht

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook zonder geregistreerde partijnaam deelnemen aan verkiezingen, met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend.

Registratie partijnaam en logo

Politieke partijen die onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing, moeten deze naam laten registreren bij de Kiesraad. Als de partijnaam wordt opgenomen in het register komt de partijnaam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Politieke partijen kunnen ook hun logo bij de Kiesraad registreren. Dat logo wordt dan op het stembiljet voor kiezers buiten Nederland afgebeeld bij de naam van hun partij.

Beoordeling registratieverzoeken

De Kiesraad beoordeelt of een partijnaam die een politieke partij wil laten registreren niet in strijd is met bepaalde gronden, zoals opgesomd in de Kieswet. Lijkt de aanduiding niet te veel op een al geregistreerde naam? Is de aanduiding niet te lang (meer dan 35 tekens)? Is de aanduiding misleidend voor de kiezer, of in strijd met de openbare orde? Ook moeten bepaalde documenten ingeleverd zijn, zoals de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de statuten van de partij.

Categorie:
Provincie: