donderdag, 14. januari 2021 - 8:32 Update: 14-01-2021 8:37

Aantal mensen met bijstandsuitkering in 2020 weer toegenomen

Foto van eurobiljetten uitkering ouderen | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Halverwege 2020 waren er op elke duizend inwoners van Nederland 28 mensen die bijstand ontvingen. 'De bijstandsdichtheid lag daarmee hoger dan een jaar eerder, na jaarlijkse afnames sinds 2017', zo meldt het CBS donderdag op basis van cijfers over de bijstandsdichtheid in de periode 2009-2020.

Economische crisis 2008

Medio 2009, kort na het begin van de kredietcrisis, ontvingen bijna 22 op de duizend inwoners in Nederland een bijstandsuitkering. Tijdens de economische recessie die volgde op de kredietcrisis nam het aandeel bijstandsontvangers toe tot ruim 30 in 2017.

Daling bijstandsuitkeringen vanaf 2017

Vanaf 2017 zette een daling van de bijstandsdichtheid in. Er was toen al enkele jaren sprake van economisch herstel. 

COVID-19 uitbraak

'Met het uitbreken van de COVID-19-pandemie in 2020, liep het aandeel bijstandsontvangers weer op. Medio 2020 kwam de bijstandsdichtheid daardoor uit op bijna 28 personen per duizend inwoners, en lag daarmee nog steeds hoger dan bij aanvang van de kredietcrisis', aldus het CBS. In de periode 2009-2020 is overigens wel een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd in het socialezekerheidsstelsel. Dit zijn onder andere in 2015 de invoering van de Participatiewet en de aanpassingen in de Wajong en WSW.

Bijstandsdichtheid steeds hoogst onder vrouwen

In 2009-2020 was de bijstandsdichtheid onder vrouwen elk jaar hoger dan onder mannen. Medio 2009 was dat verschil het grootst: 26 op de duizend vrouwen ontvingen toen een bijstandsuitkering, tegen ruim 17 op de duizend mannen. Daarmee lag de bijstandsdichtheid voor vrouwen 50 procent hoger dan voor mannen. Medio 2017 was het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst. In dat jaar was de bijstandsdichtheid onder vrouwen 26 procent hoger dan onder mannen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):