donderdag, 4. februari 2021 - 12:02 Update: 04-02-2021 12:24

G4: zorgen bij voorstel nieuwe verdeling gemeentefonds

geld-euro-steun-corona
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

De wethouders financiën van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht constateren dat er nog een weg te gaan is voordat tot een passende nieuwe verdeling van het gemeentefonds kan worden besloten. Zij baseren zich op de adviesaanvraag van de fondsbeheerders BZK en Financiën van gemeentefonds aan de Raad Openbaar Bestuur, die gisteren openbaar werd.

Er op achteruit gaan

De G4 zouden er in het voorstel samen structureel 144 miljoen euro op achteruit gaan. Dit doet geen recht aan de specifieke grootstedelijke opgaves waar ze voor staan. De lokale schatkistbewaarders hebben onderzoek laten doen naar de methode die is gebruikt om de nieuwe verdeling te maken. Hieruit bleek al dat er serieuze vragen kunnen worden gesteld bij de gekozen aanpak.

'Enorme economische, sociale en financiële opgaven'

Wethouder Anne Mulder, namens de G4-wethouders financiën: 'de G4 staan voor enorme economische, sociale en financiële opgaven, die ook al voor de coronacrisis onder druk stonden. Dat zien we niet terug in deze voorstellen. Het is daarom goed te zien dat de ROB zich ook expliciet uit gaat spreken over de positie van de G4.' Mulder benadrukt dat in het voorstel vooral schaarste wordt verdeeld: 'een nieuw kabinet zal echt moeten zorgen dat gemeenten meer financiële armslag hebben zodat we onze gemeentelijke taken voor onze inwoners kunnen uitvoeren. Alleen herverdelen lost niets op.'

Categorie:
Provincie:
Tag(s):