maandag, 8. februari 2021 - 12:16

Wetsvoorstel dubbele achternaam in consultatie

baby-wieg
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het moet mogelijk worden dat kinderen de achternamen van beide ouders dragen. Een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat dit regelt, gaat vandaag in internetconsultatie. De dubbele geslachtsnaam kan uit maximaal twee namen bestaan en zal geschreven worden zonder koppelteken, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

"Een op de drie mensen wil graag de mogelijkheid hebben om hun kinderen de namen van beide ouders mee te geven. Die optie willen we ouders geven.“ zegt minister Dekker.

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32% van de mensen de mogelijkheid wil hebben om hun kinderen de namen van beide ouders mee te geven. Die keuze wordt mogelijk als deze wetswijziging na het wetgevingstraject en parlementaire behandeling uiteindelijk in werking zal treden. Ouders kunnen dan een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin dat op of na de datum van inwerkingtreding van de wet wordt geboren. Die keuze zal ook gelden voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Bijzonderheden

Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, zoals Van Bergen Henegouwen of Korthals Altes, wordt deze naam als een enkelvoudige geslachtsnaam gezien. Mochten zij dat willen, kunnen ook zij hun kind dus een dubbele geslachtsnaam meegeven, zoals Van Bergen Henegouwen De Boer.

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun geslachtsnaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal.

Een dubbele geslachtsnaam sluit ook beter aan bij mensen die vanwege meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in een ander land. Soms is zelfs een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. Dat is straks niet meer nodig.

De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de geslachtsnaam van de geboortemoeder.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):