donderdag, 11. februari 2021 - 8:59 Update: 11-02-2021 9:43

Toch 800 miljoen kuub meer Groningergas nodig dan advies 2020

gas-pit-vlam-euro-biljet
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Den Haag

De nieuwste raming van gasnetbeheerder GTS voor wat betreft de noodzakelijke gaswinning uit het Groningenveld in 2021 is met 3,9 miljard kuub iets hoger dan het advies van dat 3,1 miljard kuub dat GTS in februari 2020 gaf voor het komende gasjaar. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat donderdag.

Hogere marktvraag

'Die lichte verhoging, van 800 miljoen kuub, is onder meer een gevolg van de hogere marktvraag in Nederland die volgt uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving', aldus het ministerie.

Van 8,1 naar 3,9 miljard kuub

De gaswinning uit het Groningenveld kan in het gasjaar 2021/2022 verder naar beneden naar 3,9 miljard kuub. Dat is een halvering ten opzichte van het huidige gasjaar, waarin de gaswinning 8,1 miljard kuub bedraagt, zo blijkt uit de jaarlijkse raming van netbeheerder GTS. 

Op schema

Hiermee ligt de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld op schema. Vanaf het voorjaar van 2022 is naar verwachting in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit Groningen. Ondanks de koude temperaturen van de afgelopen dagen is de winter vooralsnog zachter dan gemiddeld. Het temperatuurverloop over het hele jaar bepaalt of de NAM meer of minder dan 8,1 miljard kuub wint in dit gasjaar.

Definitief besluit in september

In september neemt de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief besluit voor het gasjaar 2021/2022. Dat is dan het allerlaatste ‘normale’ winningsbesluit voor het Groningenveld.

Gaswinning naar nul

Vanaf medio 2022 is er geen gas meer nodig uit het Groningenveld, in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden. Een aantal locaties blijft daarna stand-by; daar zal een beperkte hoeveelheid gas worden gewonnen. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter, in combinatie met uitval van grote installaties.

Kleinere kans op aardbevingen

Door de gaskraan te sluiten, vermindert de kans op aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Het kabinet heeft dat rigoureuze besluit genomen met het oog op de veiligheid van de Groningers en de leefbaarheid van de provincie. In het regeerakkoord was oorspronkelijk nog besloten dat de winning de komende jaren rond de 20 miljard kuub zou bedragen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: