donderdag, 11. februari 2021 - 11:10 Update: 11-02-2021 20:21

Kamer stemt in met Parlementaire Enquete Kinderopvangtoeslag-affaire

lege tweede kamer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Donderdagmiddag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een gewijzigde motie van Lilian Marijnissen (SP) waarin voorstellen staan voor de opzet en vorm van een parlementaire enquête over de Kinderopvangtoeslag-affaire. Dit meldt de Tweede Kamer donderdag.

Rechtsstaat geschonden

Marijnissen constaterende dat de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft aangetoond dat de rechtsstaat is geschonden en er tienduizenden ouders onterecht zijn beschuldigd van fraude.

Lang niet alles onderzocht

De parlementaire ondervragingscommissie heeft volgens Marijnissen lang niet alles onderzocht, zoals het onrechtmatig selecteren op nationaliteit, de fraudeopsporing buiten Toeslagen, hoe persoonsgegevens gedeeld zijn met andere overheden en doorwerkten in fraudeopsporing elders, maar dat ook de rol van de medewetgever is volgens Marijnissen hierbij niet onderzocht.

Lessen trekken

Marijnissen is van mening dat het nodig is om echt lessen te trekken uit het ongekende onrecht dat ouders is aangedaan om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. Daarom verzoekt zij met haar gewijzigde motie de voorzitter van de Tweede Kamer voorstellen te doen over de opzet en vorm van een parlementaire enquête teneinde de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten te onderzoeken. 

Rapporten er bij betrekken

Ook wil Marijnissen dat daarbij ook de rapporten van de tijdelijke commissie Uitvoeringorganisaties en de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag worden betrokken en dat er wordt gestreefd om de openbare verhoren te houden voor de zomer van 2022.

Kamer stemt in

Een grote Kamermeerderheid heeft ingestemd met de motie van Marijnissen. Ook de Kamer zal onder de loep worden genomen bij de fout in de bestrijding van de fraude.