vrijdag, 26. februari 2021 - 13:46

VEH: OZB dit jaar nog harder omhoog

woningen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (Ozb) stijgt dit jaar met gemiddeld 5,3%. In de steekproef van Vereniging Eigen Huis onder ruim 100 gemeenten van begin december vorig jaar leek de stijging nog beperkt te blijven tot 3,1%.

In totaal verhogen 53 van de 363 gemeenten de Ozb dit jaar met meer dan 10%. Koploper is de gemeente Opmeer (NH) met een stijging van 41%. Gemiddeld betekent dat voor huiseigenaren in deze gemeente een 121 euro hogere aanslag. Ook in Amsterdam, Ermelo, Renkum en Nunspeet is de OZB dit jaar meer dan 20% hoger dan vorig jaar. Het tegenovergestelde is het geval in de gemeente Venlo, waar de Ozb dit jaar met 6% daalt. Ook in Goeree-Overflakkee, Weesp, Ommen en Oosterhout betalen huiseigenaren tenminste 2% minder belasting aan hun gemeente.

Ozb omhoog door zorgkosten

Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen de kosten van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg jaarlijks met 7% stijgen. Steeds meer gemeenten komen door de hoge zorgkosten in financiële problemen en zeggen hierdoor geen andere keuze te hebben dan de Ozb te verhogen.

Vereniging Eigen Huis vindt dat budgettaire problemen in het sociaal domein niet mogen worden afgewenteld op mensen met een eigen huis. Het demissionaire kabinet heeft echter besloten deze discussie over te laten aan een volgend kabinet. “Hierdoor is het risico levensgroot dat de OZB volgend jaar verder oploopt, omdat gemeenten na de zomer een sluitende begroting voor 2022 moeten maken. Daarom doen wij een dringend beroep op het Kabinet om nu afspraken te maken over aanvullend budget om zo nieuwe lastenverzwaringen te voorkomen” zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Met een petitie riep de vereniging vorig jaar het kabinet op om te voorkomen dat de OZB om deze reden extra wordt verhoogd. De petitie werd door ruim 135.000 mensen ondertekend.

Afvalstoffenheffing flink hoger

De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar met gemiddeld 7,8%, een fractie hoger dan in de steekproef van december (7,3%). Ook hier zijn de onderlinge verschillen groot omdat iedere gemeente zijn eigen tarieven vaststelt.

In Baarn stijgt de afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens (gezinnen) met ruim 57%, een verhoging van 143 euro. Bijzonder is de situatie voor huishoudens in de gemeenten Haren en Ten Boer. Door de bestuurlijke samenvoeging met de stad Groningen stijgt hier de afvalstoffenheffing met respectievelijk 118% en 49% naar 369 euro. Door deze stijgingen staan deze gemeenten ook bovenaan de lijst met totale woonlastenstijgingen.

In tegenstelling tot gemeenten met hogere tarieven zijn er ook plaatsen waar de afvalstoffenheffing juist daalt. Zo betalen huishoudens in Olst-Wijhe, Arnhem en Bronckhorst dit jaar ruim 20% minder aan afvalstoffenheffing. Dat scheelt al hen snel 50 tot 60 euro.

Oorzaak van de stijging is de hogere belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van afval. De belasting steeg vorig jaar van € 13 naar € 31 per ton afval. De rijksoverheid wil hiermee de recycling bevorderen. Door deze lastenverzwaring door te berekenen in het tarief stijgt in veel gemeenten de afvalstoffenheffing dit jaar fors. Gemeenten mogen niet meer dan de gemaakte kosten in rekening brengen.

VEH toont werkelijke woonlasten huishoudens

De afgelopen weken verschenen meerdere berichten over de stijgingen en dalingen van de Ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Deze cijfers zijn gebaseerd op het totaal aan inkomsten van gemeenten afkomstig van huishoudens en bedrijven. Vereniging Eigen Huis gaat daarentegen steeds uit van de woonlasten voor huishoudens: wat betaalt een huiseigenaar jaar op jaar aan zijn gemeente voor het wonen in zijn eigen huis. De woonlasten voor huiseigenaren bestaan uit OZB, afvalstoffen- en rioolheffing. Huurders betalen wel afvalstoffen- en rioolheffing aan hun gemeente, maar ontvangen geen Ozb-aanslag.

Categorie:
Provincie: