donderdag, 8. april 2021 - 19:39 Update: 08-04-2021 19:57

Tjeenk Willink gestart met verkennende gesprekken bij kleinste partijen

Foto van Binnenhof Ridderzaal donker | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De door de Tweede Kamer aangewezen informateur Herman Tjeenk Willink is donderdag begonnen met de eerste verkennende gesprekken rond de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Daarbij start hij eerst met de kleinste partijen en werkt zo in volgorde naar de grootste partijen. Hiervoor heeft hij bewust gekozen want hij hoopt op een frisse blik van met name de kleinste en ook nieuwe partijen. Vrijdag komen de 8 grootste partijen aan de beurt.

Binnen drie weken rapporteren

Tjeenk Willink kreeg op 6 april de opdracht om als informateur aan de slag te gaan overhandigd van destijds nog de Kamervoorzitter Khadija Arib. De Kamer wees de informateur aan in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Herman Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In de motie staat dat Tjeenk Willink gesprekken moet voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moet binnen drie weken rapport uitbrengen. 

Minister van Staat

Herman Tjeenk Willink is sinds 2012 minister van Staat. Van 1997 tot 2012 was hij vice-president van de Raad van State. Daarvoor was namens de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer, Voorzitter van de Eerste Kamer en topambtenaar. Hij is ook als informateur betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende kabinetten. 

Profielschets

Op dinsdagochtend 6 april ontving de Kamervoorzitter de fractievoorzitters voor een gesprek over de profielschets voor een informateur en diens mogelijke opdracht.