donderdag, 15. april 2021 - 21:18 Update: 15-04-2021 21:31

LUMC: Thuismonitoring COVID-19 patiënt leidt tot verminderen ziekenhuisopnames

covid-box-monitoring
Foto: LUMC
Leiden

Thuismonitoring vermindert het aantal ligdagen van COVID-19 patiënten. Dit blijkt uit een wetenschappelijke studie over de implementatie van het thuismonitoringsprogramma ‘de COVID-box’ op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het European Respiratory Journal.

Samenwerking

'De wetenschappelijke studie is een samenwerking binnen het LUMC tussen het Hart-Longcentrum, Interne geneeskunde, National eHealth Living Lab (NeLL), ICT en de SEH', zo heeft het LUMC bekendgemaakt.

Gestart monitoren COVID-patiënten in 2020

Het LUMC is in april 2020 gestart met het monitoren van (vermoedelijke) COVID-patiënten die zich op de SEH presenteerden. In plaats van het opnemen in het ziekenhuis kregen patiënten een zogenoemde COVID-box mee naar huis met daarin onder andere een bloeddrukmeter, pulsoximeter, thermometer en bijbehorende instructies. Patiënten werden daarop dagelijks op afstand thuis gemonitord.

Ondersteuning bij het uitvoeren van metingen

Met de apparatuur konden patiënten zelf drie keer per dag hun waardes meten. Hierbij werden zij ondersteund door een e-health consulent, die ze hielp door het geven van instructies en het bieden van begeleiding voor het adequaat gebruiken van de apparaten. De gemeten symptomen en vitale parameters bespraken de patiënten dagelijks met een zorgprofessional tijdens een videoconsult.

Thuis uitzieken of toch opname

Ook kregen patiënten de mogelijkheid om actief contact op te nemen met zorgprofessionals in het geval van afwijkende metingen van gepersonaliseerde streefwaarden of progressieve klachten. Hierdoor kon er waar nodig tijdig actie worden ondernomen. Op basis van deze thuismonitoring werd beoordeeld of patiënten thuis konden uitzieken of toch opgenomen moesten worden in het ziekenhuis.  

Monitoring op afstand helpt

Meerdere studies hebben aangetoond dat thuismonitoring tijdens de COVID-pandemie veilig kan. Niet eerder werd wetenschappelijk bewezen of deze thuismonitoring dan ook opnames kon voorkomen en daarmee de beddencapaciteit van ziekenhuizen kon ontlasten. De LUMC-studie is de eerste studie die in staat was om twee groepen te vergelijken.

COVID-box

De eerste groep kreeg een COVID-box mee naar huis. Van de 55 patiënten konden er 50 succesvol vanuit huis gemonitord worden en thuis veilig uitzieken. De resterende 5 patiënten moesten binnen 28 dagen weer op de SEH worden opgenomen. De tweede controlegroep kreeg geen COVID-box mee naar huis. Bij deze mensen lag het aantal (her)opnames een stuk hoger. Van de 110 patiënten, moesten 30 patiënten weer worden opgenomen op de SEH.    

Juiste zorg op de juiste plek

De studie toont het potentieel aan van thuismonitoring om ziekenhuisopnames te verminderen, door op een veilige manier klinische symptomen en vitale functies te onderzoeken. Dit is een nieuwe invulling van ‘de juiste zorg op juiste plek’,  waar de ziekenhuizen ontlast worden bij een krappe beddencapaciteit. Uiteindelijk zullen deze bemoedigende resultaten verder moeten worden bevestigd in grotere patiëntengroepen en in het bijzonder bij patiënten met een bevestigde COVID-19 diagnose. De inzet van de COVID-box wordt dan ook in het LUMC en de regio uitgebreid om de beddendruk te ontlasten tijdens deze pandemie.

Valuebased Healthcare

In het LUMC organiseren meerdere multidisciplinaire zorgteams zich naar de uitgangspunten van Valuebased Healthcare, waardegedreven zorg. Dit behelst dat er efficiënte oplossingen worden gevonden bij het optimaliseren van patients first. Thuismonitoring, zorgpadnavigatie en A.I. bij diagnostiek maken hier deel van uit. Naast geïntegreerde zorgteams en de lerende cultuur rond patiëntgerichtheid, draait de implementatie om de ‘enabling technology’, die het werken met indicatoren, gebundelde kosten en wetenschappelijk onderzoek bevordert.    

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: