donderdag, 22. april 2021 - 11:17 Update: 22-04-2021 11:27

Milieueffectrapport helpt ambities Stadshavens Groningen concreet te maken

stadshaven-wijk-groningen
Foto: Gemeente Groningen
Groningen

Het milieueffectrapport voor de transformatie van Stadshavens krijgt meerwaarde als daarin de Groningse ambities voor gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit en groen centraal staan. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies over het nog op te stellen rapport.

Advies

De Commissie adviseert te onderzoeken hoe de ambities te realiseren zijn. De gemeente Groningen heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport.

Herontwikkelen gebied Stadshavens

De gemeente Groningen wil langs het Eemskanaal het gebied Stadshavens herontwikkelen. Dit grote industrie- en bedrijventerrein zal geleidelijk transformeren naar een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, werken en diverse voorzieningen. Door de gefaseerde invulling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens duurzaam, bereikbaar, gezond en groen wordt. Voordat een besluit over het plan wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Plan gemeente 'helder en doordacht'

De notitie reikwijdte en detailniveau van de gemeente voor Stadshavens geeft helder inzicht in het plan en is goed doordacht, vindt de Commissie. Het biedt een gedegen basis voor het milieueffectrapport.

'Onderzoek haalbaarheid'

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport te gebruiken om de ambities voor Stadshavens concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Werk bijvoorbeeld verschillende ambitieniveaus uit voor mobiliteit en kijk naar de haalbaarheid daarvan. Bepaal vervolgens de milieugevolgen voor bijvoorbeeld natuur, geluid en luchtkwaliteit. Ook adviseert de Commissie om de komende jaren een monitoringssysteem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden.

Categorie:
Provincie: