maandag, 26. april 2021 - 13:44 Update: 26-04-2021 14:51

Koninklijke onderscheiding voor 2.832 bijzondere burgers tijdens Lintjesregen

Foto van lintjes koninklijke onderscheiding | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Maandag hebben in totaal 2.832 burgers een Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege hun bijzondere inzet voor de samenleving.

Aangepaste uitreiking vanwege coronavirus 

De uitreiking van de lintjes gebeurt traditiegetrouw altijd op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning en gebeurd in de ochtend. De Lintjesregen vond dit jaar plaats op maandag 26 april. Vanwege het coronavirus heeft de Lintjesregen ook deze keer een aangepaste vorm.

Voor 13.00 uur

De burgemeesters in het land en de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk decoreerden of informeerden alle 2.832 burgers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving voor 13.00 uur. Om precies 13.00 uur verschenen de namen van de gedecoreerden in de speciale editie van de Staatscourant.

Uitreikingen vanwege corona t/m zaterdag 1 mei

In verband met de coronamaatregelen kunnen de uitreikingen de hele week plaatsvinden, dus van maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei. Dit gebeurt uiteraard met inachtneming van alle dan geldende coronamaatregelen.

3.117 mensen voorgedragen voor lintje

Burgers en maatschappelijke organisaties dienden voor de lintjesregen 3.117 voorstellen in. Deze voorstellen komen binnen bij de gemeenten. Na de adviezen over deze voorstellen van de burgemeesters en de commissarissen van de Koning komen deze voorstellen terecht bij het Kapittel voor de Civiele Orden, het adviesorgaan van de Nederlandse regering. Op advies van het Kapittel worden voorstellen voorgedragen door de regering aan Zijne Majesteit de Koning.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Vandaag zijn 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en 2.814 personen werden benoemd in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. In het Caribisch deel van het Koninkrijk krijgen 80 personen een Koninklijke onderscheiding. Over 285 voorstellen is uiteindelijk een negatief advies uitgebracht.

Ontwikkelingen 2021

Er zijn 2.746 vrijwilligers gedecoreerd en er zijn 156 gedecoreerden met bijzondere verdiensten in de betaalde baan. Voor een klein deel overlappen deze cijfers. Van alle gedecoreerden zijn er 2.438 personen (86%) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35%. Het aantal mannen bedraagt 1.834. In de provincie Zuid-Holland zijn de meeste personen gedecoreerd, namelijk 504. In Noord-Brabant zijn er 481 personen gedecoreerd en in Gelderland 405 personen.

Categorie:
Provincie: