donderdag, 6. mei 2021 - 15:48

Geen bewijs voor ronselen na oproep Baudet om volmachten

Den Haag

Met zijn oproep op 25 februari 2021 op YouTube om volmachten te “regelen”, heeft lijsttrekker Baudet van Forum voor Democratie zich naar het oordeel van het Openbaar Ministerie niet schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De aangiften van overtreding van de Kieswet zullen zodoende niet leiden tot vervolging.

Er is sprake van het ronselen van stemmen wanneer iemand anderen aanspreekt of persoonlijk benadert ‘ten einde hen te bewegen het formulier op hun stempas, bestemd voor het stemmen bij volmacht, te ondertekenen en deze pas af te geven’, aldus de formulering in de Kieswet. Ook wordt in de Kieswet gesproken van ‘stelselmatigheid’. In de livestream riep de lijsttrekker eind februari op om mensen die niet van plan zijn te stemmen maar Forum voor Democratie wel een warm hart toedragen “te enthousiasmeren om volmachten te geven”.

Na bestudering van de beelden, de wetgeving en de jurisprudentie komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er geen sprake is van overtreding van de Kieswet. Baudet heeft mensen niet persoonlijk benaderd of aangesproken om hun stempas in te vullen en af te geven. Hij heeft geen druk uitgeoefend op mensen om dat te doen; het initiatief om een volmacht te verlenen ligt ook na zijn toespraak bij de kiezer. Bovendien ging het om een eenmalige uitzending en is er geen sprake van stelselmatigheid. Ook heeft het Openbaar Ministerie gekeken of er anderszins sprake is van een strafbaar feit. Daarvoor zijn onvoldoende aanwijzingen gevonden.

De aangevers zijn geïnformeerd dat de zaak na deze juridische beoordeling is beëindigd.  

Categorie:
Provincie: