vrijdag, 4. juni 2021 - 7:34

Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan

Foto van achterlicht van auto | Archief MV
Foto: Archief MV
Den Haag

In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van 18 jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan. Voor de meesten is meer beweging het belangrijkste motief. 16 procent doet dit vooral om een bijdrage te leveren aan een beter milieu of klimaat. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.

Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder geïnterviewd voor het onderzoek Belevingen. Hen is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie. Het onderzoek was enkele weken bezig toen de coronacrisis uitbrak. Mogelijk hebben de coronacrisis en daarop volgende maatregelen invloed gehad op de antwoorden van de deelnemers.

Milieu of klimaat vaak niet belangrijkste reden om auto te laten staan

Van de automobilisten die de auto weleens laten staan zegt bijna de helft (48 procent) dat ze dit meestal doen om meer beweging te krijgen. 16 procent doet dit voor een beter milieu of klimaat. Eveneens 16 procent zegt dat het in sommige gevallen makkelijker is om niet met de auto te gaan. Minder dan 10 procent noemt een andere reden, zoals geld besparen en drukte op de weg.

Klein deel huishoudens overweegt aanschaf elektrische auto

Naast de vraag of automobilisten de auto bewust weleens laten staan, is in het onderzoek Belevingen 2020 ook gevraagd of huishoudens van plan zijn een elektrische auto te nemen. Van de huishoudens gaf 2 procent aan concrete plannen te hebben om de komende twee jaar een volledig elektrische auto aan te schaffen of te leasen, 6 procent zegt dit misschien te gaan doen. Meer dan de helft (54 procent) zegt dit vooral te doen vanwege het milieu of klimaat. 22 procent geeft aan dat kostenbesparing de belangrijkste of enige reden is om (misschien) een elektrische auto aan te schaffen.

 

 

Categorie:
Provincie: