vrijdag, 4. juni 2021 - 17:31 Update: 04-06-2021 17:47

Aantal IC-bedden wordt landelijk afgeschaald naar 1.150

ziekenhuisbed-monitor
Utrecht

De IC-capaciteit kan verder worden afgeschaald. Per maandag 7 juni kan de landelijke capaciteit worden teruggebracht naar minimaal 1.150 IC-bedden. Dit heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) vrijdag besloten.

Forse daling opgenomen COVID-patiënten

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen is afgelopen tijd fors gedaald en deze daling zet door. Op 2 juni lagen er 420 COVID-patiënten op de IC en 769 in de kliniek (verpleegafdelingen). Tussen de ziekenhuizen en regio’s zijn minder overplaatsingen van COVID-patiënten.

ROAZ-voorzitters

Gelet op deze ontwikkelingen hebben de ROAZ-voorzitters gisteren afgesproken dat vanaf maandag 7 juni de IC-capaciteit in de regio’s kan worden teruggebracht tot minimaal 1.150 IC-bedden met een bijhorend aantal kliniekbedden. Regio’s kunnen er zelf voor kiezen om voor de IC een hoger aantal te hanteren.

Inhaalzorg

Het LNAZ vraagt de regio’s hun bijdrage te blijven leveren in de opvang en landelijke en regionale spreiding van COVID-patiënten. Dit om een gelijke mate van toegankelijkheid van zorg in alle regio’s te waarborgen en te zorgen voor een gelijke uitgangspositie voor de inhaalzorg. Woensdag 9 juni komen de voorzitters van de ROAZ weer bijeen om op basis van het actuele beeld de afspraken te heroverwegen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: