donderdag, 10. juni 2021 - 10:05 Update: 10-06-2021 10:30

Politie start volgend jaar opleiding stroomstootwapen

taser-stroomstootwapen-politie
Foto: Politie
Den Haag

Begin 2022 worden in een jaar tijd 17.000 politieagenten, die werkzaam zijn in de incidentafhandeling van de basisteams, getraind om met het nieuwe wapen de Taser X2 te werken. 'De Taser X2 werd in de pilot ook al gebruikt', zo meldt de politie.

Invoering

Eind 2019 gaf de minister van Justitie en Veiligheid op advies van de politie toestemming voor de aanschaf en invoering van het stroomstootwapen. Inmiddels is het verwervingsproces afgerond. ‘De keuze is gevallen op de Taser X2, omdat die als beste uit de bus is gekomen bij de gebruikerstesten’, vertelt Frank Paauw, portefeuillehouder Geweld. ‘Bovendien wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat dit merk en type het veiligste is. Naast het stroomstootwapen schaffen we ook het RADAR-beenholster aan. Dit wordt kruislings gedragen (cross-draw) ten opzichte van het vuurwapen, zodat je niet per ongeluk het verkeerde wapen trekt.’

Doeltreffender optreden

De politie moet naar voren stappen en mag geweld gebruiken als de situatie daar om vraagt. Uiteindelijk moet het gebruik van het geweld noodzakelijk zijn, effectief, maar ook in verhouding, dus met zo min mogelijk letsel voor alle betrokkenen. Paauw ‘Het stroomstootwapen is een waardevolle aanvulling van de politie-uitrusting. Het wapen kan vooral in bedreigende en gevaarlijke situaties ons optreden veiliger en doeltreffender maken, vooral door de dreiging die ervan uitgaat. Inzet van het stroomstootwapen is bedoeld om gebruik van zwaardere geweldsmiddelen of zwaar fysiek geweld te voorkomen. Vaak is het dreigen met het stroomstootwapen al voldoende.’

Integraal en realistisch trainen

Begin 2022 start de politie met het opleiden van ruim 17.000 agenten werkzaam in de incidentafhandeling van de basisteams. In drie aaneengesloten dagen worden zij opgeleid en gecertificeerd. Docenten van de Politieacademie en IBT worden dit najaar nog opgeleid.

Verbeterpunten uit pilots meegenomen in opleiding

‘In de pilots is ruime ervaring opgedaan met de trainingen’, stelt Frank Paauw. ‘Hier kwamen verschillende verbeterpunten uit naar voren, zoals meer aandacht en tijd voor gezondheidsrisico’s en reflectie. Deze leerpunten zijn meegenomen in de nieuwe opleiding conform de aanbevelingen uit pilotevaluatie van de Politieacademie.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: