zondag, 27. juni 2021 - 13:33 Update: 27-06-2021 14:44

De succesfactoren van familiebedrijven

overleg-bedrijf-vergaderen
Foto: Pexels/Fauxels
Zwaagdijk-Oost

In de detailhandel is het de meest voorkomende bedrijfsvorm en ze maken een belangrijk deel uit van onze economie. Familiebedrijven. Maar liefst twee derde van alle bedrijven in Nederland zijn een familiebedrijf. Het grootste familiebedrijf van Nederland is Heineken. Je spreekt van een familiebedrijf als tenminste 50% van het bedrijf in handen is van een familie, waarbij de familie aanzienlijke invloed heeft op strategische besluiten en twee familieleden deel uitmaken van de directie. Wat zijn de kenmerken van een familiebedrijf en waarom zijn veel familiebedrijven zo succesvol?

Grote betrokkenheid van de werknemers

Een van de belangrijkste kenmerken van een familiebedrijf is dat er grote betrokkenheid is bij de werknemers. Mensen werken graag bij een familiebedrijf omdat ze het gevoel hebben ergens bij te horen. Omdat ze werken voor iemand die weten wie zij zijn en omdat zij op hun beurt weten voor wie zij werken. Dat maakt dat werknemers van familiebedrijven doorgaans veel loyaler zijn dan werknemers bij andere bedrijven.

Gericht op de lange termijn

Een andere succesfactor van familiebedrijven is dat ze meer gericht zijn op de lange termijn en minder op het snelle succes. Familiebedrijven zijn vaak trouw aan een regio, waardoor ze een sterk fundament hebben. Daarnaast hebben familiebedrijven vaak specifieke kennis die zich al jarenlang in het bedrijf bevindt. Zo ook bij Nostalux, een familiebedrijf dat actief is in de productie van buitenverlichting en dat al meer dan 40 jaar bestaat. Familiebedrijven werken vaak met eigen vermogen, waardoor ze minder kwetsbaar zijn als het even niet goed gaat. Een ander voordeel is dat een familiebedrijf vaak sneller kan reageren op veranderende marktomstandigheden omdat er vaak maar een of een paar eigenaren zijn. 

Opvolging in familiebedrijven

Binnen familiebedrijven is opvolging vaak een lastig onderwerp. De huidige eigenaar vraagt zich niet alleen af of er binnen de familie een geschikte opvolger is, het is ook vaak moeilijk voor hem om een stapje terug te doen en het stokje over te geven. Als er geen geschikt opvolger is dan is de verkoop van het bedrijf een oplossing. Dit pakt niet altijd even positief uit. Een overdracht van het bedrijf aan iemand van buiten de familie heeft invloed op de zaken van het bedrijf. Als de specifieke kennis van de eigenaar niet wordt vastgelegd dan bestaat het risico dat met het vertrek van de eigenaar ook de kennis binnen het bedrijf verdwijnt, waardoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar kan komen.

Familiebedrijven hebben een belangrijke rol in de regio

Van oudsher spelen familiebedrijven een belangrijke rol in de regio. Daardoor hebben ze een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Medewerkers zijn vaak afkomstig uit de eigen regio. Het sponsoren van plaatselijke evenementen is iets dat is ontstaan binnen het familiebedrijf. Werknemers worden ook een beetje gezien als onderdeel van de familie. Het ontslaan van mensen gebeurt niet zomaar en gebeurt alleen als het om financiële redenen niet anders kan.

Communicatie binnen familiebedrijven

Communicatie is vaak lastig is binnen familiebedrijven. De interne bedrijfscommunicatie en de communicatie tussen familieleden blijkt vaak lastig. Binnen het bedrijf vervullen de familieleden verschillende rollen. Deze diverse rollen maken de communicatie complex en kunnen er snel misverstanden en conflicten ontstaan. Daarnaast is er niet alleen een professionele band, maar ook een familieband, waardoor emoties meer kunnen meespelen dan bij andere bedrijven.

Een voorbeeld voor niet-familiebedrijven

Veel bedrijven die geen familiebedrijf zijn proberen de cultuur van een familiebedrijf te adopteren. Familiebedrijven hebben een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid ingebakken in hun DNA. Bedrijven proberen deze cultuur te scheppen door bijvoorbeeld medewerkers aandelen in het bedrijf te geven. Dit stimuleert werknemers om lang voor het bedrijf te blijven werken en een carrière op te bouwen binnen het bedrijf.

Conflicten

De kans op conflicten in een familiebedrijf is groter dan bij andere bedrijven. Karakters van verschillende familieleden kunnen botsen. Daarnaast zit de familie niet altijd op een lijn over de richting die het bedrijf op wil gaan in de toekomst. Nieuwe generaties hebben andere ideeën over de business en kunnen haaks staan op de geldende ideeën en tradities binnen het bedrijf. Er kan discussie ontstaan over de geschiktheid, wanneer een of meerdere familieleden het bedrijf willen overnemen.  

Samenwerken binnen het familiebedrijf

Bij familiebedrijven staat duurzaamheid voorop. Het bedrijf is geen eendagsvlieg maar bestaat generaties lang. Het heeft een lange geschiedenis en is toekomstbestendig. De inzet is vaak een zo lang mogelijk bestaan. De samenwerkingen die familiebedrijven aangaan met anderen zijn hier vaak op gestaafd. Continuïteit en duurzaamheid zijn belangrijker dan snelle winst of verkoop. Een samenwerking wordt aangegaan voor de lange termijn. Met wie kan het bedrijf ook in de toekomst een goede relatie onderhouden. Elementen die bij andere bedrijven vaak wel het doel zijn.

Categorie:
Provincie: