donderdag, 1. juli 2021 - 11:10 Update: 01-07-2021 12:12

Amsterdamse brandweerman mag niet worden ontslagen vanwege lidmaatschap Hells Angels

brandweerman-raam
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

Het bestuur van de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland mag een medewerker van het brandweerkorps niet ontslaan omdat hij lid is van de Hells Angels. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep donderdag geoordeeld.

Ontslagen

De medewerker werd ontslagen omdat de motorclub strafbare feiten zou plegen en vanwege de lopende procedure om de club verboden te verklaren. Volgens het bestuur was het lidmaatschap van de man niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die hij als hoofdbrandwacht-plus vervult. 

Belangenafweging ontbreekt

De rechtbank Amsterdam heeft in deze zaak geoordeeld dat het bestuur geen zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt toen het de medewerker ontsloeg en droeg het bestuur op een nieuw besluit te nemen. Het bestuur handhaafde in dit nieuwe besluit het ontslag van de brandweerman.

Geen onderzoek verricht

De Centrale Raad van Beroep bevestigt in hoger beroep het oordeel van de rechtbank. Het bestuur heeft bij de afweging de achtergronden en omstandigheden rondom het lidmaatschap van de medewerker niet betrokken. Er is niet onderzocht of, en zo ja, in hoeverre de medewerker direct of indirect betrokken is geweest bij -criminele- activiteiten die verband houden met zijn lidmaatschap of bestuursfunctie (Road Captain) bij Hells Angels die niet verenigbaar zijn met zijn functie bij de werkgever. Ook is geen onderzoek gedaan naar de activiteiten van het charter waarin de medewerker actief is.

20 dienstjaren

Zo’n onderzoek had wel moeten plaatsvinden omdat de brandweerman ongeveer 20 jaren zijn werkzaamheden bij zijn werkgever naar volle tevredenheid heeft uitgeoefend naast zijn lidmaatschap en functie bij Hells Angels. Het dagelijks bestuur was van meet af aan op de hoogte van dit lidmaatschap en deze functie. Dit lidmaatschap heeft nooit geleid tot ontoelaatbare of onwenselijke situaties in de functievervulling, vanwege (schijn van) belangenverstrengeling of andere ongewenste invloed.

Geen verboden organisatie

Daarnaast is van belang dat op dit moment Hells Angels nog geen verboden organisatie is. Daarover loopt een gerechtelijke procedure. Pas als de verbodenverklaring onherroepelijk is, mag de medewerker zijn activiteiten in naam van Hells Angels niet meer voortzetten. Doet hij dat wel, dan mag het bestuur hem om die reden wel ontslaan. 

Dienstverband hersteld

Nu het (nog) niet om een verboden organisatie gaat en niet alle leden of charters van dit soort motorclubs crimineel actief zijn, had het bestuur nader onderzoek moeten doen om meer informatie te verkrijgen over het charter waartoe de medewerker behoort en over zijn specifieke positie en activiteiten daarbinnen. Dat heeft het bestuur niet gedaan. Daarom mag de medewerker niet ontslagen worden. Dit betekent dat het dienstverband is hersteld en dat partijen met elkaar in gesprek moeten gaan over de voortzetting daarvan.

Eindoordeel

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. Het oordeel in deze zaak is een eindoordeel. Partijen kunnen tegen deze uitspraak dan ook geen hoger beroep instellen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: