vrijdag, 23. juli 2021 - 20:40

Giro 777 maakt gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens Limburg

Maastricht

De actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds blijkt binnen een week al meer dan 8,5 miljoen euro opgeleverd te hebben. Door de bijdragen van meer dan 150.000 donateurs is het mogelijk om een blijk van medeleven te geven aan al die individuele huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Het Nationaal Rampenfonds verstrekt dit geld aan de gemeenten, die het op hun beurt snel doorgeven aan getroffen huishoudens.

Het gaat hier om een eenmalige gift van 1000 euro voor circa 8000 huishoudens (volgens opgave van de gemeenten). Gemeenten doen een aanvraag en ontvangen van het Nationaal Rampenfonds het budget hiervoor. Met dit financieel gebaar willen alle donateurs van Giro 777 de getroffenen een hart onder de riem steken, zodat zij verder kunnen met de herstelwerkzaamheden, in afwachting van verzekeringsgelden en mogelijke steun van de overheid.

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp : “ Het is verheugend dat er zo enorm veel mensen en organisaties doneren. Door dit succes kan ook een gebaar van 1000 euro gemaakt worden naar diegenen die door de wateroverlast zwaar gedupeerd zijn. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen bij het Nationaal Rampenfonds. Het is de plaatselijke overheid die zorgt dat het geld snel en zonder omhaal bij de getroffenen terecht komt. Vanaf vanmiddag kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen voor maatschappelijke projecten.”

Op www.giro777.nl wordt later vandaag het formulier geplaatst waarmee een aanvraag kan worden ingediend voor financiële ondersteuning van kleinschalige projecten. De randvoorwaarden voor toekenning zijn ook op de website te vinden.

De projectvoorstellen voor maatschappelijke initiatieven zullen beoordeeld worden door een commissie van betrokken en deskundige commissieleden. Tot voorzitter van de commissie is benoemd Tof Thissen, (directeur UWV Werkbedrijf). Andere leden zijn Henk Smid (voormalig directeur van de organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie ZonMw), Marja van Dieijen-Vissen (oud-bestuursvoorzitter Maastricht UMC+), Petra Dassen-Housen (burgemeester van Kerkrade) en Laurens van Rossem (student Hotel Management School Maastricht).

Categorie:
Provincie: