zaterdag, 31. juli 2021 - 21:47 Update: 31-07-2021 21:56

ProRail: Minder treinen door personele problemen verkeersleiding

trein-spoor-rails
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

ProRail kampt al langere tijd met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. Eerder dit jaar vielen ook treinen uit door onderbezetting. 'Bij onderbezetting moeten we ervoor kiezen om minder treinen te laten rijden, omdat er onvoldoende collega’s zijn die de veiligheid bij normale drukte kunnen waarborgen', zo heeft ProRail laten weten.

Roosterdruk zeer hoog

'De roosterdruk is bij onze verkeersleidingsposten zo hoog dat een enkele afmelding tot gevolg kan hebben dat we hiertoe moeten besluiten', stelt ProRail. 'We vinden dit erg vervelend voor reizigers en vervoerders. Dankzij betrokken en flexibele collega’s op de verkeersleidingsposten lukt het ons bijna altijd om alle diensten te bezetten. We betreuren dat we dit besluit hebben moeten nemen en adviseren reizigers een reisplanner te raadplegen', aldus ProRail.

Afgelopen woensdag

Als gevolg van de personele problemen op verkeersleidingspost Utrecht heeft ProRail afgelopen woensdag moeten besluiten om tot 15.00 uur in de middag op enkele trajecten geen of minder treinen te laten rijden. Tussen Amersfoort en Amsterdam reden daardoor minder Intercity’s. Tussen Utrecht en Almere Centrum reden minder Sprinters. De Sprinter tussen Utrecht en Baarn reed niet. 

Maatregelen korte termijn

ProRail probeert de problemen zo veel mogelijk te beperken en zo mogelijk structureel op te lossen. Op de korte termijn wordt nu continu bekeken vanuit landelijk perspectief waar een mogelijk tekort aan personeel dreigt, zodat ProRail dit met personeel van verkeersleidingsposten waar de bezetting wel goed is zoveel mogelijk kunnen opvangen.

Speciale kennis

Dit is echter niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat hij of zij ‘bedient’. Ook begrijpt ProRail dat niet iedereen dit praktisch kan regelen door bijvoorbeeld een fikse toename van de reistijd naar de verkeersleidingspost. 

Gepensioneerden

ProRail probeert recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken tijdelijk weer in dienst te kunnen laten komen op locaties waar dat hard nodig is.

Maatregelen langere termijn

ProRail kijkt ook naar maatregelen op de lange termijn en blijft flink investeren in wervingscampagnes om nieuwe treinverkeersleiders aan te trekken. Zo is het werving- en selectiebudget in 2021 ten opzichte van 2018 bijna acht keer zo hoog om meer potentiële nieuwe medewerkers te interesseren. Mede door de extra investeringen is sinds 2018 het aantal opgeleide treinverkeersleiders die instromen verdrievoudigd. Daarnaast houdt Prorail de opleiding voortdurend tegen het licht om te zien of ze ervoor kan zorgen dat ze aankomende medewerkers nog beter kunnen opleiden, zodat de slagingskans wordt vergroot.

Categorie:
Provincie: