donderdag, 12. augustus 2021 - 12:28

Arbeidskrapte leidt tot aanhoudende stijging CAO-lonen

Foto van loonstrook | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Met een gemiddelde loonafspraak van 2,3 procent is in juli de opwaartse lijn in cao’s doorgezet. Het juli-gemiddelde is het hoogste maandgemiddelde van dit jaar. De gemiddelde afgesproken loonstijging over heel 2021 komt daarmee uit op 1,9 procent. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht donderdag.

Lopende CAO's

In juli kwamen 20 cao-akkoorden tot stand gekomen, iets minder dan in andere jaren in dezelfde maand. Daarmee komt het totaal voor dit jaar op 188 nieuwe cao’s. Het totale aantal ‘lopende’ cao’s (cao’s die nog niet hun einddatum hebben bereikt) is opgelopen tot 428. AWVN verwacht dat na de vakantieperiode de in juni ingezette inhaalslag doorzet en dat het aantal lopende cao’s in het najaar zal oplopen tot het normale aantal van ongeveer 500.

2,0 procent meer loon

In de cao’s die dit jaar werden gesloten, is een grote verscheidenheid te zien. De meest gemaakte loonafspraak van 2,0 procent komt 26 keer voor. Daar staat tegenover dat 23 keer een nullijn werd afgesproken. 'Deze verscheidenheid weerspiegelt de stand van zaken in de economie met sectoren en bedrijven die het erg goed doen en anderen die het erg moeilijk hebben. Overigens kwamen in juli geen cao-akkoorden tot stand met een nullijn', aldus AWVN.

Categorie:
Provincie: