donderdag, 26. augustus 2021 - 16:10

Gevangenisstraf en beroepsverbod geëist tegen dansleraar uit Groningen

Hamer rechtbank
Foto: PX
Groningen

Het OM eist zeven jaren gevangenisstraf tegen een 38-jarige man die verdacht wordt van het seksueel misbruiken van meerdere leerlingen in zijn dansschool in Groningen. Het misbruik vond plaats vanaf 2017 en duurde tot aan het moment van zijn aanhouding.

Hij zou met de slachtoffers onder het mom van stretchsessies en massages in een één-op-één-situatie ontuchtige handelingen hebben gepleegd. Hem wordt verkrachting, aanranding en ontucht verweten.

De slachtoffers waren veelal minderjarig, en in sommige gevallen jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Veel van hen kenden de dansleraar al jaren en vertrouwden hem hun kwetsbaarheden en ambities toe. De officier: “Verdachte heeft hun vertrouwen niet alleen ernstig geschaad, maar hij heeft juist hun kwetsbaarheden en ambities op instrumentele wijze ingezet om het misbruik mogelijk te maken.”

Grensoverschrijdend gedrag

Volgens het OM gaat hier niet om een incident, maar om eenzelfde handelingspatroon waarmee verdachte een groot aantal slachtoffers heeft gemaakt. Hierbij heeft verdachte telkens inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

“Dat het moeilijk is om over grensoverschrijdend gedrag te praten, illustreert deze zaak. Doordat een aantal slachtoffers uiteindelijk anderen in vertrouwen heeft genomen is deze zaak naar buiten gekomen en staat verdachte vandaag terecht. In een wereld waarin jonge mannen en vrouwen graag een bijzondere sportprestatie neer willen zetten lopen mensen rond die daar misbruik van maken. Het is daarom zo belangrijk om te praten over grensoverschrijdend gedrag, hoe moeilijk dat ook is.”, aldus de persofficier die verbonden is aan deze zaak.

Vertrouwen beschaamd

Verdachte heeft bovendien het vertrouwen van veel ouders beschaamd, die hun puberdochters aan verdachte toevertrouwden voor een training onder de noemer van ‘beter leren dansen’. De officier: “De dansschool zou een veilige plaats moeten zijn, en juist verdachte zou als eigenaar de veiligheid moeten waarborgen. In plaats daarvan heeft hij ernstig misbruik gemaakt van zijn positie.”

'Ronduit stuitend'

Dat verdachte zichzelf in een slachtofferrol plaatst neemt de officier hem kwalijk. “Zwijgen mag, ontkennen mag, maar verdachte schetst zichzelf als het slachtoffer. Het is ronduit stuitend dat hij in zijn laatste verhoor verklaart dat men misbruik van zíjn kwetsbaarheid zou hebben gemaakt”. Verdachte heeft naar het oordeel van het OM geen oog gehad voor de negatieve gevolgen die de slachtoffers van zijn handelen ondervinden. “Seksueel misbruik kan de ontwikkeling ernstig verstoren en ingrijpende nadelige psychische gevolgen hebben. Dat wordt in deze zaak pijnlijk duidelijk”, aldus de officier tijdens haar requisitoir.

Beroepsverbod

Naast een gevangenisstraf vordert de officier het opleggen van een beroepsverbod voor de duur van vijf jaren. “Als de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, dan betekent dit dat verdachte vanuit zijn functie gedurende enkele jaren een grote hoeveelheid slachtoffers heeft gemaakt. Dat mag wat het OM betreft niet weer gebeuren.”. Als het aan het OM ligt komt er daarnaast een contactverbod voor de duur van drie jaar met alle aangeefsters nu duidelijk is geworden dat mogelijk contact door de verdachte bij de aangeefsters angst oplevert.