vrijdag, 17. september 2021 - 11:43

Ministerie Buitenlandse Zaken ondergebracht bij Tom de Bruijn

Tom de Bruijn
Foto: Roos Petersen
Den Haag

De minister van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag 17 september de koning verzocht haar per direct ontslag te verlenen als minister van Buitenlandse Zaken. De koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk.

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is voorzien, zal de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,Tom de Bruijn, tijdelijk belast worden met de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ten behoeve van de resterende demissionaire periode zal een nieuwe minister worden gezocht.

Categorie:
Provincie: