donderdag, 23. september 2021 - 9:24 Update: 23-09-2021 9:35

Overheidstekort loopt in eerste halfjaar 2021 naar ruim 12 miljard euro

belastingdienst-kantoor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de eerste helft van 2021 heeft de Nederlandse overheid ruim 12 miljard euro meer uitgegeven dan ze binnenkreeg. 'Het tekort is daarmee ruim 1 miljard euro groter dan in de eerste helft van 2020. De overheidsschuld kwam aan het eind van het eerste halfjaar uit op 447,1 miljard euro', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over de overheidsfinanciën.

Miljoenennota

De Miljoenennota van het ministerie van Financiën gaat uit van een tekort van 50,7 miljard euro voor heel 2021, oftewel 6,0 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is bijna 39 miljard euro negatiever dan het voorlopig gerealiseerde tekort na het eerste halfjaar. Uitgedrukt als percentage van het bbp kwam het tekort op jaarbasis, gemeten over de periode van het derde kwartaal van 2020 tot en met het tweede kwartaal van 2021, uit op 4,2 procent bbp.

Uitgavenstijging remt af in tweede kwartaal 2021

De overheidsuitgaven stegen het eerste halfjaar met bijna 10 miljard euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging kwam grotendeels door de corona-uitgaven in het eerste kwartaal. De uitgaven gerelateerd aan de coronacrisis waren in het eerste kwartaal van 2020 immers nog beperkt. In het tweede kwartaal van 2021 daalden de overheidsuitgaven vergeleken met een jaar eerder juist met 1 miljard euro.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

In het tweede kwartaal van 2021 gaf de Nederlandse overheid 5 miljard euro uit aan corona gerelateerde steunmaatregelen, terwijl dit in hetzelfde kwartaal in 2020 nog ruim 10 miljard euro was. Met name de loonsubsidies in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) namen sterk af en waren 5 miljard euro lager dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Zorgkosten

Ook werd er in het tweede kwartaal van 2021 voor 4 miljard euro minder uitgegeven aan subsidies voor de doorbetaling aan zorgverleners en de meerkosten van corona in de zorg dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hiertegenover staat wel dat de overheid meer heeft betaald voor geleverde reguliere zorgproductie, zodat het effect op het overheidstekort per saldo minder dan 1 miljard euro bedroeg. Verder gaf de overheid het eerste halfjaar bijna 2 miljard euro meer uit aan de aankopen van goederen en diensten. Deze stijging hing nauw samen met het bekostigen van de coronatest- en vaccinatieprogramma’s.

Belastinginkomsten gestegen

De overheidsinkomsten stegen in het tweede kwartaal van 2021 met bijna 11 miljard euro vergeleken met het tweede kwartaal van 2020. Met name de vennootschapsbelasting en de btw droegen bij aan deze toegenomen inkomsten, respectievelijk met 4 miljard euro en bijna 2 miljard euro. Ook stegen de inkomsten uit de loonheffing met ruim 1 miljard euro in het tweede kwartaal van 2021. De vennootschapsbelasting is onder andere fors gestegen doordat bedrijven hun winsten voor 2020 te laag hadden ingeschat. Hierdoor is er in 2021 relatief veel vennootschapsbelasting ontvangen die betrekking had op vorig jaar.

Schikking met ABN AMRO

Ook andere overheidsinkomsten stegen. Zo had de lokale overheid meer inkomsten bij de verkopen. Deze waren in het tweede kwartaal van 2020 onder meer gedaald door lagere parkeer- en huuropbrengsten, maar zijn in het tweede kwartaal van 2021 weer toegenomen met 0,4 miljard euro. Tot slot was er een eenmalige baat van 0,5 miljard euro door een schikking met ABN AMRO.

Categorie:
Provincie: