woensdag, 29. september 2021 - 9:22 Update: 29-09-2021 14:20

Lichte daling varkensstapel, nauwelijks minder runderen

Varkens
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal varkens in Nederland kromp in 2021 iets naar bijna 11,4 miljoen varkens. De rundveestapel bleef met 3,8 miljoen nagenoeg gelijk. Het aantal melkgeiten steeg in een jaar tijd licht naar 482 duizend, het aantal schapen daalde naar 848 duizend. De omvang van de kippenstapel nam af naar bijna 100 miljoen dieren. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2021.

Op 1 april 2021 telde Nederland 512 duizend (4 procent) minder varkens dan het jaar daarvoor. Het totaal aantal varkens schommelt al jaren rond de 12 miljoen. Deze varkens staan wel op steeds minder bedrijven. Het aantal bedrijven met varkens is afgenomen van 6 500  in 2011 tot 3 400 in 2021. De daling van het aantal varkens en varkensbedrijven is mede het gevolg van de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). 

Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf verdubbelde bijna van 1 900 in 2011 naar 3 400 in 2021. De grootste bedrijven zijn gevestigd in Limburg en Noord-Brabant met gemiddeld respectievelijk 5 300 en 4 800 varkens.

Rundveestapel nauwelijks gewijzigd

In 2021 waren er 17 duizend (0,4 procent) minder runderen dan een jaar eerder. Het aantal vleeskalveren was met 2 procent afgenomen naar ruim 1 miljoen dieren. In 2018 werd voor het eerst de grens van 1 miljoen vleeskalveren bereikt. Dit jaar stonden er 1,57 miljoen melkkoeien geregistreerd, een daling van 1,4 procent vergeleken met 2020. Het jongvee voor de melkveehouderij nam daarentegen toe met 3,4 procent naar 967 duizend.

Gemiddeld meer land bij melkveebedrijven

Bedrijven met melkvee hebben bijna de helft van de totale oppervlakte cultuurgrond in Nederland in gebruik. In 2021 had een bedrijf met melkkoeien gemiddeld 58 hectare cultuurgrond. Dit is bijna 12 hectare meer dan in 2011. Een bedrijf met melkkoeien had in 2021 gemiddeld 103 melkkoeien, tien jaar geleden waren dat er nog 76. 

In 2011 werden op een gemiddeld bedrijf met melkkoeien nog 1,63 melkkoe per hectare cultuurgrond gehouden, in 2021 zijn dit er 1,77. In Noord-Brabant en Flevoland worden de meeste melkkoeien per hectare cultuurgrond gehouden, respectievelijk 2,21 en 1,96. In Noord-Holland en Drenthe worden de minste melkkoeien per hectare cultuurgrond gehouden, respectievelijk 1,52 en 1,59.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):