vrijdag, 29. oktober 2021 - 9:27

380 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2021

kinderen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de eerste zes maanden van 2021 kregen 380 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 12 Nederlandse jongeren. Het percentage jongeren dat jeugdzorg krijgt verschilt sterk per gemeente. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Bijna 89 procent van hen, 368 duizend jongeren, kreeg alleen jeugdhulp. Van de 37 duizend jongeren met jeugdbescherming kreeg in dezelfde periode ruim 77 procent ook jeugdhulp. Hetzelfde gold voor bijna de helft van de 7 duizend jongeren met jeugdreclassering.

Grote verschillen per gemeente

Jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De percentages jongeren met jeugdzorg verschillen sterk tussen gemeenten. In de gemeenten Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk kreeg in de eerste zes maanden van 2021 minder dan 5 procent van de jongeren jeugdzorg. In Tiel, Veendam, Terneuzen en Heerde was het aandeel jongeren met jeugdzorg groter dan 12,5 procent.
Er zijn diverse oorzaken voor deze regionale verschillen. Sociaaleconomische omstandigheden spelen een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg.

Meer jeugdaanbieders bij onderzoek betrokken

Het CBS verzamelt sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 gegevens over jeugdzorg bij alle bij het CBS bekende jeugdzorgaanbieders. Met ingang van 2021 zijn veranderingen doorgevoerd waardoor de uitkomsten niet meer goed vergelijkbaar zijn met eerdere jaren. Door uitbreiding van de berichtgeverspopulatie is een vollediger beeld ontstaan van alle jeugdzorgaanbieders in Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat een substantieel aantal jeugdzorgaanbieders voor het eerst gegevens heeft aangeleverd over het eerste halfjaar van 2021, maar niet over voorgaande verslagperioden.

De nieuw bij het onderzoek betrokken jeugdzorgaanbieders leverden in het eerste halfjaar van 2021 jeugdzorg aan ruim 21 duizend jongeren die niet al zorg ontvingen van reeds bij het CBS bekende jeugdzorgaanbieders. Dit is 5,5 procent van de jongeren met jeugdzorg in het eerste halfjaar van 2021. Als deze 21 duizend jongeren buiten beschouwing worden gelaten, is het aantal jongeren dat in het eerste halfjaar van 2021 jeugdzorg kreeg volgens de voorlopige schatting met 0,6 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2020.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):