woensdag, 3. november 2021 - 17:49 Update: 03-11-2021 17:50

Gebrek aan snelladers voor elektrische voertuigen

elektrisch opladen
Foto: PX
Brussel

Slechts 1 op de 9 oplaadpunten in EU is snel. De European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) waarschuwt daarom EU-beleidsmakers voor een dubbel probleem met de laadinfrastructuur voor elektrische auto's: niet alleen is er een gebrek aan opladers in de hele regio, maar er zijn er maar weinig die een voertuigen daadwerkelijk snel met een acceptabele snelheid kunnen opladen.

ACEA slaat alarm nu de nationale regeringen en het Europees Parlement hun standpunten zullen voorbereiden over de verordening inzake infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), voorgesteld door de Europese Commissie in juli. De AFIR is een centraal onderdeel van Europa's 'Fit for 55'-klimaatpakket, waarin ook CO2-doelstellingen voor nieuwe auto's zijn opgenomen.

Van de ongeveer 225.000 openbare opladers die momenteel in de EU verkrijgbaar zijn, zijn er slechts 25.000 geschikt voor snelladen. Met andere woorden, slechts één op de negen Europese oplaadpunten is een snellader (met een capaciteit van meer dan 22 kW). De overige oplaadpunten (met een vermogen van 22 kW of minder) zijn voorzien van veel common-of-garden, lage capaciteit stopcontacten.

Het opladen van een elektrische auto via een van deze 200.000 low-tech stopcontacten kan wel een hele nacht duren. Daarentegen kan het gebruik van een snellader met hoge capaciteit dit tot minder dan een uur reduceren. Snelladers vormen echter nog steeds maar een fractie (11%) van het Europese infrastructuurnetwerk.

"Om meer burgers te overtuigen om elektrisch te gaan rijden, moeten we alle rompslomp die gepaard gaat met opladen wegnemen", zegt ACEA-directeur-generaal Eric-Mark Huitema. “Mensen moeten veel opladers in hun dagelijkse omgeving zien en deze oplaadpunten moeten snel en gemakkelijk te gebruiken zijn – zonder in lange wachtrijen te hoeven wachten.”

“Opladen moet net zo gemakkelijk en eenvoudig zijn als tanken vandaag de dag is. Helaas is het AFIR-voorstel lang niet ambitieus genoeg om dit doel te bereiken. Bovendien strookt het totaal niet met de voorgestelde nieuwe CO2-doelstellingen voor auto's', waarschuwde Huitema.

ACEA dringt er daarom bij het Europees Parlement en de Raad op aan om het voorstel van de Commissie aanzienlijk te versterken, om ervoor te zorgen dat Europa tegen 2030 een dicht netwerk van oplaad- en tankinfrastructuur kan bouwen, inclusief voldoende snelladers in elke EU-lidstaat.

Categorie:
Provincie: