vrijdag, 5. november 2021 - 17:57 Update: 05-11-2021 17:58

Nederland verlengt militaire bijdrage aan anti-ISIS coalitie in Irak

militair-training-irak
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag

Nederland verlengt de militaire bijdrage aan de anti-ISIS coalitie in Irak tot eind 2022. Datzelfde geldt voor de brede veiligheidsinzet in het land. De ministerraad heeft met dit voorstel ingestemd.

ISIS

Hoewel territoriaal verslagen, vormt terreurgroep ISIS nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat Nederland een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het duurzaam verslaan van ISIS. De Nederlandse inzet blijft er dan ook op gericht de behaalde resultaten in de strijd tegen de terreurgroep te bestendigen en de burgerbevolking in Irak te beschermen. Een doel is ook het versterken van de Iraakse veiligheidssector en het voorkomen van verder oplopende spanningen in de regio.

Nederlandse bijdrage

Voor de anti-ISIS-coalitie betekent de verlenging dat Nederlandse militairen Koerdische en Iraakse collega’s blijven adviseren, begeleiden en trainen. Ook continueert Nederland de inzet van liaison- en stafofficieren aan de verschillende hoofdkwartieren van de coalitie. Het is aan een nieuw kabinet om te besluiten over de toekomstige (meerjarige) Nederlandse inzet in de strijd tegen ISIS. In de brief aan de Tweede Kamer staat ook dat de duur en vorm van de bijdragen afhankelijk zijn van ontwikkelingen binnen de anti-ISIS-coalitie en de politieke situatie in Irak.

Taak erbij

De verlenging betreft eveneens de inzet van een compagnie force protection. Die bewaakt en beveiligt de internationale luchthaven van Erbil als ook de buitenste ring van het vliegveld. Vanaf januari krijgt de compagnie er nog een taak bij. De militairen gaan adviseurs van operatie Inherent Resolve beveiligen bij werkzaamheden in de Koerdische Autonome Regio. Dat gebeurt samen met Amerikaanse, Britse en Finse collega’s in zogenoemde ground movement teams.

175 militairen

De totale bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie bedraagt ongeveer 175 militairen. Verder blijft Nederland met maximaal 20 militaire en civiele experts actief in de NAVO-missie in Irak. De plaatsing van een militair adviseur bij het Ministry of Peshmerga Affairs helpt bij de hervorming van de Koerdische veiligheidssector. Ten slotte levert Nederland met maximaal drie civiele adviseurs een bijdrage aan de EU Advisory Mission in Irak.

Categorie:
Provincie: