maandag, 6. december 2021 - 22:16 Update: 06-12-2021 22:29

Dit zijn de verzekeringen die het meest worden afgesloten door ZZP'ers

zzp-laptop
Foto: Pixabay/Lukasbieri
Den Haag

De meeste ZZP’ers zijn zich maar al te goed bewust van risico’s die mogelijk tot schade leiden met alle financiële consequenties die daaruit voortvloeien. Een groot aantal van de ondernemers met een eenmanszaak dekt risico’s af door daarvoor een verzekering af te sluiten. Een van de populaire verzekeringen is wat dat betreft een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP, maar er zijn meer verzekeringen die vaak worden afgesloten.

Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP

Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP is populair, omdat een dergelijke polis in een vergoeding voorziet als er schade toegebracht is aan een derde of aan spullen van een ander. Het kan zomaar gebeuren dat je tijdens het werk bij een opdrachtgever per ongeluk wat kapot maakt. Of dat je installatiewerkzaamheden aan het verrichten bent en schade toebrengt. Risico’s op het toebrengen van schade komen in allerlei branches voor. Ook als je niet voor opdrachtgevers werkt, maar bijvoorbeeld een webshop hebt. Het kan gebeuren dat een verkocht product bijvoorbeeld schade veroorzaakt. Of dat je spullen huurt waar je schade aan toebrengt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP is eveneens populair en vooral onder beroepsgroepen die zich bezighouden met administratieve of juridische werkzaamheden. Geef jij als ondernemer een advies dat achteraf gestoeld blijkt of onjuiste informatie? In dat geval is er mogelijk sprake van een beroepsfout en ben jij persoonlijk aansprakelijk te stellen. De gevolgen zijn financieel gezien dan wellicht zelfs desastreus. Daarom is het onder ZZP’ers populair om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die de gevolgen van beroepsfouten financieel afdekt.

CAR-verzekering

ZZP’ers die werkzaam zijn in de bouw sluiten vaak een CAR-verzekering af. Dit is een verzekering die bijvoorbeeld dekking biedt voor diefstal van materieel op de werkplaats. Het gaat hierbij om een zogenoemde constructieverzekering voor bouwwerken die overigens een uitgebreide dekking kent. Naast diefstal is er bijvoorbeeld eveneens sprake van een dekking tegen brandschade of schade door vandalisme. Een andere belangrijke dekking is dat schade als gevolg van verkeerd werken eveneens is gedekt.

Inventarisverzekering

Een andere verzekering die populair is onder ZZP’ers betreft de zakelijke inventarisverzekering. Net als dat het voor particulieren handig is om over een inboedelverzekering te beschikken, is het voor ZZP’ers ideaal om een inventarisverzekering af te sluiten. Stel dat je een kantoor huurt en er wordt ingebroken, waarbij er diefstal plaats vindt van een laptop of dat er brand uitbreekt en al het kantoormeubilair is verwoest. In dat geval biedt een zakelijke inventarisverzekering dekking voor de geleden schade.

Rechtsbijstandverzekering

Een van de andere verzekeringen waar ZZP’ers vaak voor kiezen, is de rechtsbijstandverzekering. Een degelijke verzekering biedt dekking op juridische hulp en bijstand indien er zich juridische conflicten voordoen. Nu loopt elke ZZP’er wel kans op het ontstaan van juridische conflicten, zoals een probleem met een leverancier of een probleem met een klant. Er hoeft dan geen dure advocaat te worden ingeschakeld, want de rechtsbijstandverzekering biedt in dergelijke situaties uitkomst. Bovendien is er dan ook het gemak van incassorechtsbijstand als een debiteur ondanks een herinnering en aanmaning de rekening niet betaalt.

Categorie:
Provincie: