woensdag, 8. december 2021 - 20:44 Update: 08-12-2021 23:01

Sylvana Simons dient klacht in tegen Ockje Tellegen om onbeschaafd voorzitterschap

Bij1 logo
Foto: bij1.org
Den Haag

BIJ1 heeft donderdagmiddag een klacht ingediend over het optreden van Ockje Tellegen als voorzitter jegens Sylvana Simons, tijdens het emancipatiedebat van afgelopen maandag. Dit is gebeurd middels een brief aan het Presidium, bij gebrek aan een officiële klachtenprocedure.

Veiligheid niet gewaarborgd

Op het moment dat Simons via een punt van orde duidelijk maakte dat zij vanuit de zaal werd geïntimideerd, gaf voorzitter Tellegen haar geen ruimte om dit aan te geven. In plaats daarvan sprak zij Simons op schofferende en aanvallende wijze aan.  

Van Tellegen sprak de woorden uit: ,,Het lijkt hier wel een kleuterklas! Het opvoeden van mijn vier kinderen thuis is makkelijker dan leiding geven aan deze vergadering!’’

Simons: “Juist kiezers die zich door BIJ1 vertegenwoordigd voelen zagen in de uitbarsting van mevrouw Tellegen de marginaliserende gedragingen en uitingen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen.” 

Gelijkwaardig en rechtvaardig voorzitten

Van een voorzitter mag je verwachten dat deze onpartijdig en fatsoenlijk – gelijkwaardig en rechtvaardig – een vergadering leidt. BIJ1 vraagt in de brief welke stappen zullen worden genomen om de Kamervoorzitters te trainen in fatsoenlijke en onpartijdige bejegening van Kamerleden, hun kennis over het Reglement van Orde, en de de-escalerende tools die zij kunnen inzetten op het moment dat een lid aangeeft zich in diens veiligheid aangetast te voelen.

Emancipatie

BIJ1 vindt het betreurenswaardig dat dit gebeurt in een debat over emancipatie. De uitspraak dat ‘dit is hoe wij het hier al jaren doen!’ geeft juist weer waarom emancipatie op zoveel gebieden in ons land achterblijft. Volgens de partij is het van groot belang om dingen juist anders te gaan doen om als samenleving los te breken van heersende uitsluitende structuren. “Deze situatie laat exact zien waarom het zo belangrijk is dat BIJ1 een seat at the table heeft en blijft strijden voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Voor iedereen.”

De onderstaande video geeft het debat weer, oordeel zelf.

 

Categorie:
Provincie: