donderdag, 9. december 2021 - 9:11 Update: 09-12-2021 9:27

Lagere premie belangrijkste reden voor overstap naar andere zorgverzekeraar

zorgpremie-eurobiljetten
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Zoals elk jaar krijgen consumenten aan het eind van het jaar de gelegenheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. De belangrijkste reden om dat te doen is nog steeds dat bij de nieuwe zorgverzekeraar waar naar wordt overgestapt de premie lager is. Dit meldt het CBS donderdag op basis van de Gezondheidsenquête 2020.

Lagere premie en aanpassing naar andere aanvullende verzekering

Eind 2019 bracht 1 op de 5 volwassenen een wijziging aan in hun zorgverzekering. Overstappen naar een andere zorgverzekeraar en het nemen van een (andere) aanvullende verzekering waren de meest genoemde wijzigingen. Mensen die toen wisselden van zorgverzekeraar noemden een lagere premie het vaakst als reden om over te stappen. 

Hoogte premie

Ruim driekwart van de verzekerden veranderden niets aan hun zorgverzekering. De meest genoemde reden om niets te veranderen was tevredenheid met de huidige verzekering. Ruim de helft (55 procent) van de volwassenen gaf in 2020 aan dat de hoogte van de premie een belangrijk aspect was bij de keuze voor de huidige zorgverzekering. Van de mensen met alleen een basisverzekering meldde 70 procent de hoogte van de premie een belangrijk aspect te vinden. De dekking van de aanvullende verzekering werd door 31 procent genoemd.

Langdurige aandoening

In 2020 gaf ruim een op de drie volwassenen aan een of meer langdurige aandoeningen te hebben. Van de mensen met een langdurige aandoening gaf 48 procent aan dat de hoogte van de premie een belangrijk aspect was bij de keuze voor de huidige zorgverzekering. Bij mensen zonder langdurige aandoening was dit 59 procent. De dekking van specifieke medicijnen was voor mensen met een aandoening relatief vaak van belang: 14 procent, tegen 5 procent onder verzekerden zonder langdurige aandoening.

Categorie:
Provincie: