maandag, 13. december 2021 - 10:12

FNV: Medewerkers gehandicaptenzorg vandaag in pyjama aan het werk

rolstoel
Foto: PX
Den Haag

Vandaag gaan honderden medewerkers in de gehandicaptenzorg gekleed in pyjama of met zwemattributen aan het werk. Ze vragen hiermee aandacht voor de stroeve cao-onderhandelingen die vandaag worden hervat. ‘We verdrinken in het werk, vandaar dat we zwemattributen dragen om ons hoofd boven water te kunnen houden’, zegt Maaike Piet, zelf werkzaam als begeleider in de gehandicaptenzorg én mede cao-onderhandelaar namens de FNV. ‘Daarnaast worden we zo vaak opgeroepen om extra te komen werken, dat we net zo goed kunnen blijven slapen. Het is nu aan de werkgevers om onze cao weer aan te kleden.’

Om 12.05 uur loggen de honderden medewerkers in via een live stream, waardoor zij op drie grote schermen mee kunnen kijken en zelf zichtbaar zijn bij de onderhandelingen. Drie medewerkers vertellen ter plekke aan de werkgeversdelegatie hoe hun dagelijkse werkdag eruit ziet en wat dit voor impact heeft op hun werk-privé-balans, maar ook voor de cliënten waar ze mee werken. Door het hoge personeelstekort, het alsmaar beschikbaar moeten zijn voor het werk en het ontbreken van een centrale regeling om eerder te kunnen stoppen met werken, is het werk voor veel medewerkers nauwelijks vol te houden. Na de toespraken krijgen de werkgevers een reddingsboei overhandigd met daarin oplossingen voor de sector.

Werkgever praat met twee monden

Karim Skalli, FNV-bestuurder Zorg & Welzijn: ‘Aan het begin van de onderhandelingen hebben we samen met onze leden aangegeven welke problemen zich in de gehandicaptenzorg voordoen, en hoe wij hier veranderingen voor willen zien in de nieuwe cao.’ Naast een fatsoenlijke loonsverhoging, zijn een nieuwe manier van roosteren en de aanpak van de hoge werkdruk en het personeelstekort volgens de FNV essentieel om het huidige personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken.

Skalli: ‘Werkgeverskoepel VGN heeft inmiddels ook twee brandbrieven naar Den Haag gestuurd, waarin dezelfde problemen benoemd zijn, met de boodschap meer geld voor de GHZ beschikbaar te stellen. Alleen aan de onderhandelingstafel is de urgentie van deze brandbrieven helaas ver te zoeken. Daar zegt VGN de problemen niet te herkennen of dat een cao niet de juiste plek is om problemen centraal aan te pakken. VGN praat hier met twee monden. Onze achterban laat met de actie van vandaag weten dit absoluut niet te accepteren. We hopen dat VGN vandaag wakker genoeg geschut wordt en haar eigen medewerkers uit de verdrinkingsnood redt.’

Looneis in centen en procenten

De FNV vraagt een structurele looneis van 5% met een minimum van 200 euro bruto per maand. Hiermee kunnen twee vliegen in één klap geslagen worden. De zorgsector loopt 9% achter op de marktsector. Met een structurele loonsverhoging van 5% wordt een belangrijke eerste stap gezet om de achterstand in te halen. Zeker in een tijd van enorme krapte in de zorgsector, vindt de FNV dit belangrijk. Maar ook voor de koopkrachtstijging van de medewerkers. Door een minimaal bedrag van 200 euro af te spreken, wil de FNV het loonverschil tussen de lager en hoger ingeschaalde functies meer gelijk trekken. Dit met het oog op de hoge uitstroom in de branche. Het loon in de gehandicaptenzorg is van alle zorgbranches één van de laagste.

Er werken ruim 180.000 mensen in de gehandicaptenzorg voor wie deze cao van toepassing is.

Categorie:
Provincie: