dinsdag, 18. januari 2022 - 22:59 Update: 18-01-2022 23:09

Eerste Kamer steunt aankoop schilderij 'De Vaandeldrager' van Rembrandt

schilderij-Vaandeldrager-Rembrandt
Foto: Rijksmuseum
Den Haag

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een bijdrage van het kabinet in de aankoop van het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt.

Staat steunt aankoop met 150 miljoen

De aankoop was aan de Kamer voorgelegd door middel van een incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; het schilderij kost € 175 miljoen, het kabinet draagt hier € 150 miljoen aan bij. 

Meerderheid Kamer stemt voor

Aan het einde van het debat met staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media voor wie dit haar debuut in het parlement was, werd meteen gestemd: de fracties van D66, CDA, VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, Fractie-Otten, 50PLUS, PvdA, SP, SGP en OSF stemden voor de aankoop, de fracties van PVV, PvdD en FVD stemden tegen de aankoop. De Kamer verwierp, voorafgaande aan de stemming over het wetsvoorstel, twee moties die tijdens het debat waren ingediend.

Categorie:
Provincie: