donderdag, 20. januari 2022 - 9:33 Update: 20-01-2022 9:45

Vrije Universiteit zet Chinese subsidie mensenrechtenonderzoek stop

Vrije Universiteit VU
Foto: Google Maps
Amsterdam

De Vrije Universiteit in Amsterdam zet een subsidie stop die men kreeg van een Chinese universiteit voor mensenrechtenonderzoek door het Cross Cultural Human Rights Centre. Dit centrum is verbonden aan de VU.

De NOS berichte over de financiering door een Chinese universiteit aan een aan de VU gelieerd centrum dat onderzoek doet naar mensenrechten, het Cross Cultural Human Rights Centre. In het artikel wordt de vraag gesteld of het centrum met financiering uit China wel onafhankelijk onderzoek kan doen. Ook wordt een aantal quotes van medewerkers aangehaald die de situatie in Xingjang lijken te bagatelliseren.

Volgens de NOS zou de universiteit achter de gang van zaken staan. Dit ligt echter anders, zo stelt de VU. ''Voor de Vrije Universiteit Amsterdam zijn de universele mensenrechten en de onafhankelijkheid van onze onderzoekers onvoorwaardelijke kernwaarden. Door de combinatie van financiering uit China voor onderzoek over mensenrechten, enkele uitlatingen van medewerkers van het instituut in (internationale) media en onvoldoende contextualisatie van uitingen op de website is er, begrijpelijkerwijze, twijfel ontstaan over deze onafhankelijkheid. De Universiteit benadrukt dat zelfs de ‘schijn van’ afhankelijkheid van het onderzoek voor haar onacceptabel is en zal passende maatregelen nemen, waaronder het stopzetten cq terugstorten van de Chinese subsidie. Zij zal eveneens onderzoeken of de onafhankelijkheid van het onderzoek van het instituut op alle fronten gewaarborgd is gebleven.'' 

Categorie:
Provincie: