zondag, 30. januari 2022 - 16:28 Update: 31-01-2022 9:59

Storm Corrie brengt harde wind en hoge waterstanden, Code oranje van kracht

Storm Corrie brengt harde wind en hoge waterstanden
Foto: Copyright FBF Frank van den Berg
De Bilt

Vanaf het einde van komende nacht komen er in het westen en noordwesten zware windstoten voor, die zich in de loop van maandagochtend over het hele land uitbreiden. Door de harde wind worden er hoge waterstanden verwacht. Het KNMI heeft inmiddels code oranje afgegeven.

De windstoten komen uit een noordwestelijke richting. Met name in de tweede helft van de ochtend heeft de noordwestelijke helft van het land te maken met zware windstoten van 90-100 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-110 km/uur voor. Dieper landinwaarts worden zware windstoten van 75-90 uur verwacht. Met name het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Maandagmiddag nemen de windstoten geleidelijk weer af.

Hoge waterstanden

Het Watermanagementcentrum Nederland in Lelystad heeft direct betrokkenen, zoals waterbeheerders en veiligheidsregio’s, gewaarschuwd. In buitendijkse gebieden is er kans op wateroverlast. Waar nodig worden standaard maatregelen genomen, zoals het sluiten van keringen en coupures en het ontruimen van buitendijks gelegen gebieden. 

Mogelijk sluit Rijkswaterstaat maandag 31 januari ook enkele stormvloedkeringen om wateroverlast in het achterland te voorkomen. Met de huidige verwachtingen sluiten de Hollandsche IJsselkering en Haringvlietsluizen zo goed als zeker, de Oosterscheldekering en Ramspolkering waarschijnlijk. In het Waterbericht staat meer informatie over de actuele situatie op de Nederlandse wateren.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):