woensdag, 2. februari 2022 - 16:45 Update: 02-02-2022 16:46

'Ernstig overgewicht kost jaarlijks 11.500 euro per persoon'

Kind met overgewicht
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Utrecht

50% van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht, 14% daarvan heeft obesitas. De totale kosten van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is bijna €11.500 per volwassene met overgewicht/obesitas per jaar. Dit leidt tot een totale kostenpost voor Nederland van ruim €79 miljard per jaar.

Het PON is het adviesorgaan voor Nederlandse overheidsinstanties zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Zorginstituut Nederland e.a.

Het PON richt zich op geïndiceerde- en zorggerelateerde preventie, zet zich tevens in voor collectieve preventie en heeft als visie een Nederland zonder overgewicht en obesitas. Onze missie is om te streven naar het verbeteren van de aanpak van overgewicht en obesitas.
Hoe? Het PON heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onder andere de opdracht gekregen om een landelijk basismodel netwerkaanpak (inclusief implementatieplan) voor volwassenen met overgewicht en obesitas te ontwikkelen. Dit landelijke model wordt opgesteld als basis die regionaal toepasbaar is en is tevens onderdeel van de nieuwe kwaliteitsstandaard obesitas.

Hoe kan het PON uw gemeente ondersteunen?

Het PON werkt samen met gemeenten om een netwerkaanpak op te zetten. Hierbij krijgen gemeenten tools om overgewicht en obesitas aan te pakken. Wij delen onze kennis, kunde en ervaringen om gezamenlijk te komen tot één landelijk basismodel, die in heel Nederland uitgerold wordt.

Categorie:
Provincie: