donderdag, 3. februari 2022 - 16:47 Update: 03-02-2022 19:32

Aanpak ventilatie op scholen. CO2-meter in elk lokaal

Aanpak ventalatie op scholen. CO2-meter in elk lokaal
Foto: Archief EHF
Den Haag

Leerlingen hebben gezonde lucht nodig om goed te kunnen leren en leraren moeten veilig voor de klas kunnen staan, zeker in coronatijd. Omdat betere ventilatie in de klassen nu echt snel nodig is, komt er een hulplijn voor scholen, een spoeddienst van experts die helpen om de ventilatie op orde te maken en krijgt elk klaslokaal een CO2-meter.

Dat hebben minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met elkaar afgesproken.

Spoeddienst

Via het telefoonnummer kan ook een hulpteam van experts worden ingeroepen. Scholen die advies nodig hebben worden dan bezocht door een deskundige die helpt met goede ventilatie op de korte termijn en een plan om het op de langere termijn te verbeteren. Daarbij kunnen scholen en gemeenten nog tot 30 april gebruik maken van de bestaande SUViS-subsidieregeling om de ventilatie te verbeteren.

CO2-meters

Ook moet elk klaslokaal een CO2-meter krijgen, zodat je kan zien of het nodig is om bijvoorbeeld tussen de lessen door de ramen tegen elkaar open te zetten. Het ministerie van OCW stelt voor de aanschaf 17 miljoen euro beschikbaar via de lumpsum. Scholen die de meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. Scholen krijgen via kenniscentrum Ruimte-OK informatie over hoe je de CO2-meter goed gebruikt en wat je kunt doen als de meter te hoge waarden aangeeft. 

Langere termijn

''We snappen dat deze afspraken niet ineens álle problemen met ventilatie oplossen, maar met deze afspraken wordt de situatie op korte termijn wel verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat er meer moet gebeuren om verouderde schoolgebouwen te verbeteren en te verduurzamen. OCW, de VNG, PO-Raad en VO-raad gaan hierover verder in gesprek.''

Categorie:
Provincie:
Tag(s):