vrijdag, 4. februari 2022 - 16:18 Update: 04-02-2022 16:20

Politie gaat opnieuw het werk neerleggen. Geen politie bij coronaprotest Rotterdam

Politie gaat opnieuw het werk neerleggen. Geen politie bij coronaprotest Rotterdam
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Rotterdam

Het kabinet komt niet tegemoet aan de cao-eisen van de politievakbonden. De bonden zien zich daardoor gedwongen over te gaan tot hardere acties, om te beginnen aanstaande zondag 6 februari rondom de Mars van de menselijke verbinding in Rotterdam.

Vier uur lang zal er dan rondom deze mars geen politie op straat zijn om de openbare orde en veiligheid te bewaken.

Vandaag hadden de voorzitters van de vier politiebonden, een delegatie van het kabinet en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz een eerste formele gesprek over een nieuwe politie-cao. Dat leidde niet tot concrete toezeggingen op de belangrijkste cao-thema’s: inkomen, capaciteit, veiligheid en opleidingen.

Het actietraject van de bonden gaat hierdoor een volgende fase in. Er worden vanaf nu hardere acties voorbereid en uitgevoerd.

Actie Rotterdam

De in dienst geroepen collega’s worden bijeengeroepen voor een werkonderbreking en vakbondsbijeenkomst tijdens de Mars van de menselijke verbinding. Voor de begeleiding van deze mars zijn politiemensen uit het hele land ingezet om bijstand te verlenen aan Rotterdam. De actievoerende politiemedewerkers worden geïnformeerd over de werkdruk bij de politie, de rechtspositionele bescherming tegen overbelasting en uitputting (overtredingen van de Arbeidstijdenwet) en de gevolgen van extreem geweld tegen politiemensen, met name tijdens demonstraties.
Vervolgens zullen de vakbondsvoorzitters gevolgd door 4 ME-bussen en leden van de Mobiele Eenheid, een eigen mars lopen, vanaf de noordkant van de Willemsbrug, over het Noordereiland, Kop van Zuid en dan via de Erasmusbrug terug naar de noordkant.

Vervolg WAKE-UP CALL 2022

De vakbondsbijeenkomst is een vervolg op de estafette actie WAKE-UP CALL 2022 tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Er zijn verschillende acties gevoerd om de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: