vrijdag, 11. februari 2022 - 19:05

Kabinet wil experiment om toegankelijkheid pabo te vergroten

Foto van schoolbord met leraar | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Mbo-studenten en havo-leerlingen die zich willen inschrijven aan de pabo krijgen meer tijd om te voldoen aan de vooropleidingseisen. Met deze maatregel wil het kabinet de toegankelijkheid van de pabo vergroten. Het experimenteerbesluit dat dit mogelijk maakt stuurt het kabinet aan het parlement. Het gaat om een proef van drie jaar.

Om aan de pabo te mogen starten, moeten aspirant-studenten afkomstig van de havo en het mbo voldoen aan toelatingseisen. Het gaat om eisen rond kennis over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Deze vakken zitten niet of niet altijd in de vooropleiding van de aankomende studenten. Op dit moment wordt een kwart van de toelatingstoetsen niet gehaald. Dit resulteert vooral in minder studenten met een mbo-vooropleiding die instromen in de pabo.

Het kabinet wil havo-leerlingen en mbo-studenten nu als proef de mogelijkheid geven om aan een opleiding tot leraar basisonderwijs te beginnen - ook wanneer zij nog niet voldoen aan één of meer van de vooropleidingseisen. Zij kunnen in het eerste jaar aantonen dat zij aan deze eisen voldoen. De instellingen gaan hen hierin ondersteunen. Het is de bedoeling dat het experiment op 1 september 2022 start, na goedkeuring door het parlement. Het besluit is gebaseerd op een actieplan van de pabo’s zelf.

Met deze maatregel wil het kabinet de toegankelijkheid van de pabo vergroten. Dit zou kunnen bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort met behoud van kwaliteit van leraren. Alle leraren moeten immers de pabo hebben afgerond. Het kabinet werkt daarnaast aan de uitwerking van voorstellen uit het coalitieakkoord om het lerarentekort aan te pakken. De komende drie jaar wordt de effectiviteit van de maatregel onderzocht. Ook wordt bekeken welke effecten de maatregel heeft op onder andere de belasting van studenten en deelnemende instellingen.

Categorie:
Provincie: