maandag, 28. februari 2022 - 15:25 Update: 28-02-2022 15:55

Aardwarmte stapje dichterbij alleen Eerste Kamer moet nog instemmen met wetsvoorstel

graafmachine-bouwhek-water
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Het gebruik van aardwarmte is weer een stapje dichterbij gekomen doordat de Tweede Kamer een wetsvoorstel met wijzigingen voor de Mijnbouwwet heeft aangenomen.

Verduurzaming

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en is een randvoorwaarde voor de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, glastuinbouw en de industrie

Versnellen energietransitie 

Omdat bij aardwarmte activiteiten in de diepe ondergrond plaatsvinden, is de mijnbouwwet van toepassing op de vergunningen. Om een beter passende regelgeving te maken voor geothermie en daarmee mogelijk de energietransitie te versnellen is in juli 2020 een wijziging van de mijnbouwwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De mijnbouwwet omvat alle regels met betrekking tot het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte.

Eerste Kamer 

Op 17 februari 2022 is het wetsvoorstel behandeld en op 22 februari 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer om behandeld te worden. Om uitvoering te geven aan alles dat in het wetsvoorstel wordt geregeld, moeten ook het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling worden aangepast. 

Nog een aantal aanpassingen

De wijzigingen in het Mijnbouwbesluit hebben al eerder voor consultatie ter inzage gelegen. Naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer, zal nog een aantal aanpassingen gedaan moeten worden in het Mijnbouwbesluit voor het aan de Raad van State voorgelegd kan worden. 

Gestreefd naar inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023

Op dit moment wordt er gestreefd naar een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. De komende tijd zullen we met de sector goede afspraken maken over de wijzigingen in de vergunningensystematiek, zodat zowel de vergunningverleners, sector en onze adviseurs in het vergunningverlening proces hier goed op voorbereid zijn.

Categorie:
Provincie: