donderdag, 3. maart 2022 - 13:05

Nederland bezit 12 miljard kilogram meubels

Bank
Foto: PX
Den Haag

De totale hoeveelheid in de Nederlandse maatschappij aanwezige meubels is al jaren vrij stabiel. Sinds 2008 zit er rond de 12 miljard kilogram aan diverse meubels in de voorraad. Hiervan zijn 2,4 miljard kilogram woon- en slaapkamermeubels en 440 miljoen kilogram matrassen. Dit blijkt uit het CBS-onderzoek Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie.

De Nederlandse overheid wil dat Nederland in 2030 voor 50 procent circulair is, in 2050 moet Nederland een volledig circulaire economie hebben. In een circulaire economie zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Om deze doelstelling te realiseren is inzicht nodig in de aanwezige voorraden grondstoffen en materialen, de zogeheten urban mine. In het onderzoek Voorraden in de maatschappij: de grondstoffenbasis voor een circulaire economie is een eerste raming gemaakt van de hoeveelheid meubelen in Nederland.

Het onderzoek Voorraden in de maatschappij is één van de onderdelen van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019–2023, dat wordt uitgevoerd onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving. Meubels worden in dit onderzoek onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals keukenmeubels, stoelen en banken, bedrijfsmeubels, matrassen en woon- en slaapkamermeubels. Deze laatste categorie bevat naast bedden en nachtkastjes ook bijvoorbeeld tafels en kleding- en boekenkasten. Stoelen en banken vallen hier niet onder, die vormen een aparte categorie. Van de producten in deze categorieën wordt berekend hoeveel er in Nederland aanwezig zijn. In een vervolgonderzoek zal worden gekeken naar de materialen in deze producten.

De veranderingen in de voorraad zijn door de lange levensduur van de meeste meubels vrij klein. In 2020 werd 147 miljoen kilogram woon- en slaapkamermeubels en 58 miljoen kilogram aan matrassen op de markt gebracht. Dit zijn zowel de meubels in winkelvoorraad als de meubels die verkocht zijn. In datzelfde jaar verdween voor 200 miljoen kilogram woon- en slaapkamermeubels en 47 miljoen kilogram matrassen uit de voorraad. Daarmee is de voorraad woon- en slaapkamermeubels in 2020 met 53 miljoen kilogram afgenomen en de voorraad matrassen is met 6 miljoen kilogram toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Matrassen gaan minder lang mee dan bedden, dus die worden vaker vervangen.

Gemiddelde Nederlander bezit 7 woon- en slaapkamermeubels

Uitgaande van een gemiddeld gewicht van 20 kilogram per woon- en slaapkamermeubel en 15 kilogram per matras, dan hadden Nederlanders in 2020 gemiddeld bijna 7 woon- en slaapkamermeubels en bijna 2 matrassen in bezit. Dit gaat niet alleen om het aantal dat bij mensen thuis staat, maar ook bijvoorbeeld om wat er in ziekenhuizen en bedrijven zoals hotels aanwezig is.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):